1. Uploaded 2 Plays 0 Comments
 2. Uploaded 2 Plays 0 Comments
 3. Uploaded 1 Play 0 Comments
 4. Uploaded 5 Plays 0 Comments
 5. CSW Zamek Ujazdowski / A-I-R Laboratory RE-DIRECTING: EAST.
  Kuratorskie rezydencje badawcze i program publicznych prezentacji. 5 czerwca – 18 października 2013

  W pierwszej edycji projektu, od czerwca do października 2013 roku gośćmi A-I-R Laboratory w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski będą kuratorzy i inni praktycy z obszaru kultury z Afganistanu, Armenii, Iranu, Iraku, Izraela, Jordanii, Kirgistanu, Libanu, Mołdawii, Pakistanu, Rosji, Syrii, Turcji, Ukrainy.

  Szczegóły programu na stronie: csw.art.pl

  Co środę o godz. 18.00 będą się odbywały publiczne prezentacje: Re-Directing: East Conversations.
  W ten dzień dla publiczności będzie dostępne też Studio projektu – miejsce pracy, spotkań, skład materiałów zgromadzonych w trakcie trwania projektu, proto-wystawiennicza przestrzeń zaprojektowana przez Jana Strumiłło.

  Rozmowy będą rejestrowane i udostępniane online na stronie: csw.art.pl/index.php?action=tv&lang=eng

  //

  RE-DIRECTING: EAST is a new project from the A-I-R Laboratory of the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle in Warsaw, drawing attention towards regions that hitherto have rarely been present in artists residency programs: Eastern European and Middle Eastern countries. In the past, the complex geopolitical situation of the region was not conducive to establishing relationships, not only with the more distant western part of Europe, but even between countries that border one another. RE-DIRECTING: EAST, beginning in June of 2013, aims to build new spaces for dialogue and exploration. The curators, artists, as well as other professionals in the field of contemporary art that are going to be invited to Warsaw, will contribute to the creation of communication networks and the exchange of knowledge as well as experience between remote worlds. Warsaw, due to its historical experience and geographic location, is an ideal place for such a meeting.

  In the first edition of the project, from June till October 2013, the guests of A-I-R Laboratory at the Centre for Contemporary Art, Ujazdowski Castle will include curators as well as other cultural practitioners active in the area of culture from Afghanistan, Armenia, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kyrgyzstan, Lebanon, Moldova, Pakistan, Russia, Syria, Turkey, and Ukraine.

  Public presentations of Re-Directing: East Conversations will be held every Wednesday at 6 p.m.
  On that day the public will have access to the Project Studio – a busy place of work, meetings, and a storage room for the materials gathered in the course of project development, a proto-exhibition space designed by Jan Strumiłło.
  The conversations will be recorded and available online on
  csw.art.pl/index.php?action=tv&lang=eng
  _
  Zdjęcia / Camerawork: Krzysztof Mordak
  Montaż / Editing: Paweł Nowik
  Producent / Producer: Monika Melanik
  © CSW TV 2013

  # vimeo.com/71629149 Uploaded 56 Plays 0 Comments

RE-DIRECTING: EAST

U–jazdowski Plus

RE-DIRECTING: EAST.
A-I-R LABORATORY / CSW ZU
Kuratorskie rezydencje badawcze i program publicznych prezentacji.
5 czerwca – 18 października 2013
Co środę o godz. 18.00: publiczne prezentacje "Re-Directing: East Conversations"

Budynek Laboratorium…


+ More

RE-DIRECTING: EAST.
A-I-R LABORATORY / CSW ZU
Kuratorskie rezydencje badawcze i program publicznych prezentacji.
5 czerwca – 18 października 2013
Co środę o godz. 18.00: publiczne prezentacje "Re-Directing: East Conversations"

Budynek Laboratorium CSW
Spotkania odbywają się w języku angielskim

RE-DIRECTING: EAST nowy projekt A-I-R Laboratory / Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski kieruje uwagę na regiony dotychczas mało obecne w warszawskim programie rezydencji artystycznych, obejmując kraje Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu. Rozpoczynający się w czerwcu 2013 roku projekt ma na celu zbudowanie nowych przestrzeni dialogu i poszukiwań. Skomplikowana sytuacja geopolityczna regionu nie sprzyjała nawiązywaniu relacji nie tylko z bardziej oddaloną zachodnią częścią Europy, ale nawet pomiędzy sąsiadującymi ze sobą krajami. Zaproszenie do Warszawy kuratorów, artystów i innych osób działających w obszarze sztuki współczesnej, przyczyni się do tworzenia sieci komunikacji i wymiany wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy oddalonymi od siebie światami. Warszawa, dzięki swoim doświadczeniom historycznym i geograficznemu położeniu, jest idealnym miejscem takiego spotkania.

Szczegóły programu na stronie: csw.art.pl

_
CSW Zamek Ujazdowski / A-I-R Laboratory
RE-DIRECTING: EAST.
Curatorial research residencies and public presentations programme. June 5 – October 18, 2013

Public presentations of "Re-Directing: East Conversations" will be held every Wednesday at 6 p.m.
Inauguration: June 5 at 6 pm. at the Laboratory Building CCA.
The presentations are held in English.

RE-DIRECTING: EAST is a new project from the A-I-R Laboratory of the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle in Warsaw, drawing attention towards regions that hitherto have rarely been present in artists residency programs: Eastern European and Middle Eastern countries. In the past, the complex geopolitical situation of the region was not conducive to establishing relationships, not only with the more distant western part of Europe, but even between countries that border one another. RE-DIRECTING: EAST, beginning in June of 2013, aims to build new spaces for dialogue and exploration. The curators, artists, as well as other professionals in the field of contemporary art that are going to be invited to Warsaw, will contribute to the creation of communication networks and the exchange of knowledge as well as experience between remote worlds. Warsaw, due to its historical experience and geographic location, is an ideal place for such a meeting.

In the first edition of the project, from June till October 2013, the guests of A-I-R Laboratory at the Centre for Contemporary Art, Ujazdowski Castle will include curators as well as other cultural practitioners active in the area of culture from Afghanistan, Armenia, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kyrgyzstan, Lebanon, Moldova, Pakistan, Russia, Syria, Turkey, and Ukraine.

Public presentations of Re-Directing: East Conversations will be held every Wednesday at 6 p.m.
On that day the public will have access to the Project Studio – a busy place of work, meetings, and a storage room for the materials gathered in the course of project development, a proto-exhibition space designed by Jan Strumiłło.
The conversations will be recorded and available online on
csw.art.pl/index.php?action=tv&lang=eng

Programme details on csw.art.pl

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.