1. “Potcoava” este teoria politică simplă a unui bătrân negustor german. Aceasta a stat la baza ideilor ce au dat naştere Fundaţiei RomaniaOne. Această teorie încearcă să dea un înțeles ultimilor 25 de ani și să ofere speranță pentru viitor. Uneori în istorie, toate nenorocirile noastre converg spre un moment când ni se oferă șansa de a schimba total felul în care trăim. Prosperitatea noastră va spori pe măsură ce Stejarii Libertății vor crește.

    EN: The horseshoe is the simple political theory of an old German shopkeeper. It formed the instinct behind RomaniaOne. It makes sense of the last 25 years and provides hope for the next century. Sometimes history coalesces all our misfortunes into a moment of opportunity to completely reshape the way we live. Our prosperity will grow as our Oak Trees of Freedom mature.

    # vimeo.com/84239809 Uploaded 4,994 Plays 1 Comment
  2. RO: Democrația este o activitate socială locală. În centrul ei se află oameni, care formează grupuri având idei și soluții pentru îmbunătățirea străzilor și orașelor în care locuiesc. Politicienii nu sunt altceva pentru oameni decât agenții schimbării. O națiune cu adevărat democratică nu este altceva decât suma a o mie de orașe și sate democratice.

    EN: Democracy is a local social activity. It is about people forming groups with ideas and solutions to improve the streets and towns they live in. Politicians are simply the peoples agent of change. A Democratic nation is simply the total of a thousand democratic towns and villages.

    # vimeo.com/91082379 Uploaded 432 Plays 0 Comments

What flavor of Freedom

RomaniaOne

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.