1. ວີທິລົງຄິບອດພາສາລາວສຳລັບ iPhone, iPad ແລະ iPod

    # vimeo.com/72824069 Uploaded 9 Plays 0 Comments

Donenoun-IT

Thanousin

* Jailbreak ແລະຝັງ chip Playstation 2 ທຸກລຸ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຫຼິ້ນເກມຜ່ານ USB, Hard Disk ແລະ Network.
* ສ້ອມແປງປ່ຽນມືເກມ PS2.
* Update PS3 CFW ແລະ ລົງເກມໃສ່ Hard Disk.
* ປົດລັອກ iPhone ສູນ AT&T.
* Update ແລະ Jailbreak iPhone ທຸກລຸ້ນ.
* ຕັ້ງ Apple ID
*…


+ More

* Jailbreak ແລະຝັງ chip Playstation 2 ທຸກລຸ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຫຼິ້ນເກມຜ່ານ USB, Hard Disk ແລະ Network.
* ສ້ອມແປງປ່ຽນມືເກມ PS2.
* Update PS3 CFW ແລະ ລົງເກມໃສ່ Hard Disk.
* ປົດລັອກ iPhone ສູນ AT&T.
* Update ແລະ Jailbreak iPhone ທຸກລຸ້ນ.
* ຕັ້ງ Apple ID
* ລົງໂປແກຣມ, ເກມ, mp3, mp4 ສຳລັບ iPhone, iPad, iPod, Mac ແລະ Samsung.
* ລົງ Windows, Office ແລະ ໂປແກຣມປ້ອງກັນ Virus.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.