1. The Ceum air ais agus Ceum air adhart video produced by Greenfaulds High School and The Learning Centre.

  # vimeo.com/34540632 Uploaded
 2. # vimeo.com/72961381 Uploaded
 3. Sealladh de bheatha dhaoine òga agus iad a’ toirt seachad am beachdan air an t-saoghal mu thimcheall orra agus na tha romhpa anns an àm ri teachd. Tha am fiolm goirid seo ag innse, gu h-onarach, mu dheidhinn an acrais a tha air daoine òga nam beatha agus am miann a th’ aca agus iad a’ dol air adhart.

  An insight into the lives of young people as they give their opinions on the world around them and what the future holds for them. This short film gives an honest impression of the hunger young people have in their lives and the desire they have as they proceed with their lives.

  # vimeo.com/56046900 Uploaded
 4. Drama goirid mun dàimh eadar màthair agus a nighean. Nuair a tha pàrantan Rosie a’ dealachadh tha i airson a’ choire a chur air a màthair leis gun do phut i a h-athair air falbh. Ach, chan eil tuigse cheart aice air na thachair eadar a h-athair ‘s a màthair nuair a dhealaich iad. Gheibh i a-mach gu bheil bràmair aig a h-athair. Aig a cheann thall tha i ag iarraidh mathanas aira màthair.

  A short drama about the relationship between a mother and her daughter. When Rosie’s parents separate she wants to blame her mother for pushing him away. However, Rosie does not understand what happened between her parents before they separated. She finds out that her father has a girlfriend. Eventually she seeks forgiveness from her mother.

  # vimeo.com/82395750 Uploaded
 5. Tha Bruadair a’ Fàs Fìor mu dheidhinn còignear dhaoine òga a tha ag iarraidh gun tèid gu math leotha. Air iomadh adhbhar chan eil seo a tachairt. Tha nighean ann a tha gam brosnachadh, a tha a’ toirt misneachd don h-uile duine aca. A bheil iad a’ ruigsinn na bruadaran aca? Thoir sùil gum faigh sibh a-mach.

  A Dream Come True is a short film about four people who want to pursue their dreams but can’t for a number of different reasons. There is a motivator who encourages everyone to overcome their obstacles. Caitlin is a model and wants to be a dancer, Molly is an injured dance student who wants to dance and Rachel is an ordinary girl who wants to be different. Last but not least is Mark who wants to be in a band, however is too shy.

  # vimeo.com/82395751 Uploaded

Àrd-sgoil Greenfaulds

The Learning Centre PRO

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.