1. بداهه نوازی حسین علیزاده (سه تار) و تنبک
    Hossein Alizadeh (Setar); Tonbak
    Improvisation Persian Music

    # vimeo.com/6572450 Uploaded 11.5K Plays 0 Comments
  2. محمد رضا شجریان در این سخنرانی به ذکر خاطره ای درمورد فرامرز پایور (نوازنده چیره دست سنتور) و جلیل شهناز (استاد بی بدیل تار) می پردازد. http://tarab.tardid.net

    # vimeo.com/4801156 Uploaded 2,667 Plays 1 Comment

Persian Classical Music : موسیقی سنتی ایرانی

Tardid

Persian Classical Music : موسیقی سنتی ایرانی

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.