Ústav pro českou literaturu AV ČR

 1. 26. 1. 2017 proslovil v přednáškovém sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR Jiří Zizler přednášku "Mezi nebem a zemí. Obrysy české spirituální poezie 1939–1945". Nyní přinášíme její videozáznam.

  # vimeo.com/201281275 Uploaded 196 Plays 0 Comments
 2. Ve středu 19. října 2016 se v rámci Týdne s Českou literární bibliografií konal seminář českých oborových analytických bibliografií, který umožnil náhled do problematiky zpracování analytické bibliografie očima zástupců nejrůznějších vědních oborů s odlišnými potřebami a tradicemi.
  V druhém bloku proběhly prezentace těchto ústavů:
  Institut umění – Divadelní ústav – Mgr. Vladimír Hajšman a Mgr. Roman Vašek
  Národní filmový archiv – Mgr. Pavla Janásková
  Etnologický ústav AV ČR, Kabinet hudební historie – PhDr. Jana Vozková, CSc.
  Ústav dějin umění AV ČR – PhDr. Polana Bregantová
  Národní památkový ústav – Mgr. Zuzana Stádníková

  # vimeo.com/201648560 Uploaded 37 Plays 0 Comments
 3. Ve středu 19. října 2016 se v rámci Týdne s Českou literární bibliografií konal seminář českých oborových analytických bibliografií, který umožnil náhled do problematiky zpracování analytické bibliografie očima zástupců nejrůznějších vědních oborů s odlišnými potřebami a tradicemi.
  V prvním bloku proběhly prezentace těchto ústavů:
  Ústav pro českou literaturu AV ČR – Mgr. Vojtěch Malínek, PhD.
  Ústav pro jazyk český AV ČR – PhDr. Jana Papcunová
  Archeologický ústav AV ČR – Mgr. Lada Šlesingerová
  Historický ústav AV ČR – PhDr. Václava Horčáková

  # vimeo.com/200960238 Uploaded 21 Plays 0 Comments
 4. 29. 11. 2016 proběhl v přednáškovém sále ÚČL Den s českou knižnicí, slavnostní představení právě dokončeného ročníku edice Česká knižnice. Nyní přinášíme videozáznam části programu.

  # vimeo.com/200809076 Uploaded 43 Plays 0 Comments
 5. 10. ledna 2017 v přednáškovém sále ÚČL AV ČR pronesl Václav Paris (CUNY) přednášku na téma „Anna Livia Plurabella česká“. Nyní přinášíme její videozáznam.
  Anotace:
  Co nám dnes říká česká „Anna Livia Plurabella“? Má nějaký smysl vracet se do bludiště tohoto svízelného textu? Italský sémiotik Umberto Eco několikrát psal o pozdějším překladu odpovídající části *Díla v zrodu* do italštiny. Pro Eca je italský překlad klíčem k porozumění Joyceovu estetickému a filosofickému programu, jeho univerzalizmu, a tedy k pochopení encyklopedického projektu pozdního modernismu. Český překlad nabízí podobný náhled, ale přitom, jak tvrdím, je vzhledem ke své geografické pozici a ideologickým rozdílům mezi překladateli oříškem pro všechny teorie Joyceovského encyklopedismu.

  Biogram:
  Doc. Václav Paris (1985) působí na katedře anglistiky na Městské univerzitě v New Yorku. Zabývá se především literárním modernismem, zvláště pak jeho podobou v dílech J. Joyce, J. Haška, G. Steinové, W. Benjamina a dalších. Na toto téma publikoval několik studií, např. „Picturing the *Wake*: Arcimboldo, Joyce and his ‚Monster‘“ (*James Joyce Quarterly*) a „Beginning Again with Modernist Epic“ (*Modernism/modernity*). Přispěl do kolektivních monografií *Fikce Jaroslava Haška* (2016) a *Parallaxing Joyce* (2016). K vydání připravuje svou knihu *Modernist Epic: The Evolutions of National Narrative, 1910-1930*.

  # vimeo.com/200805731 Uploaded 57 Plays 0 Comments

Ústav pro českou literaturu AV ČR

Karel Piorecký

Prostřednictvím tohoto kanálu Vám budeme přinášet videozáznamy přednášek organizovaných Ústavem pro českou literaturu AV ČR.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.