1. Historiestudentene Erika og Lars er på praksis hos Bergen byarkkiv. De tar emnet «AHKR201 – praksis i arbeidslivet» som gir studenter mulighet til å reise i praksis hos arbeidsgivere som er aktuelle for deres utdanning.

  Les mer her: uib.no/ahkr/45357/ahkr201-%E2%80%93-praksis-i-arbeidslivet
  AHKR201 tilbys om våren. Søknadsfrist er 15. desember.

  # vimeo.com/246760242 Uploaded
 2. # vimeo.com/211660667 Uploaded
 3. Droner og satellitt kan gjøre arbeidet til arkeologene lettere og hindre unødig graving. Masteroppgaven til Kristoffer Hillesland skaper entusiasme i bransjen.

  # vimeo.com/191640467 Uploaded 364 Plays 0 Comments
 4. Film som gir eit innblikk i arkeologiutdanninga ved Universitetet i Bergen.

  Idea & Script
  Tina J. Granados
  Simon Malmberg

  Filming
  Tina J. Granados
  Kjetil Loftsgarden
  Magnus Mathisen Haaland

  Editing
  Frode Ims

  Script advisor
  Tane Holm Høisæter

  Subtitle
  Tina J. Granados
  Heidi Berg

  Interviews
  Prof. Dr. Simon Malmberg (UiB)
  Assoc. Prof. Ramona Harrison (UiB)
  Prof. Dr. Christopher S. Henshilwood (UiB)
  Prof. Dr. Berit Valentin Eriksen (Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie)
  Magnus Mathisen Haaland (PhD-candidate, UiB)
  Dag Erik Færø Olsen (PhD-candidate, UiB)
  Petter Vartdal Holstad (Bachelorstudent, UiB)
  Lars Bigum Kvernberg (Masterstudent, UiB)
  Emma Norbakk (Masterstudent UiB)
  Alice Sunde Kvalheim (Masterstudent UiB)

  Thanks
  Thanks to all who participated in the making of the movie. Special thanks to students from Christian-Albrechts-Universität zu Kiel and Universität Hamburg, and students from the University of Bergen.

  # vimeo.com/172725639 Uploaded 1,662 Plays 0 Comments
 5. Kva kjenneteiknar eit rettferdig samfunn? Er det berre vitskapen som gir oss påliteleg kunnskap? Burde eg frykte min eigen død? Kan ein bli einige om moralske spørsmål? Kva vil det seie å tenke logisk?

  Filosofien studerer historia til grunnleggande spørsmål, men han lærer oss også å stille nye kritiske spørsmål. Som filosofistudent vil du bli ein del av eit aktivt fagmiljø som er kjenneteikna av refleksjon og kritisk diskusjon. Du lærer kritisk tenking og øver opp dei analytiske evnene dine ved å studere både klassikarar og moderne filosofi. Slike evner vil også hjelpe deg i møte med mange av samfunnsutfordringane i dag, innanfor klima og miljø, helse og velferd, interkulturell kommunikasjon og global rettferd.

  Filosofi er eit utfordrande studium der du øver opp evner som kan overførast til mange yrke. Faget er også eigna som supplement til fordjupning i andre fag.

  Les meir om studiet: uib.no/studieprogram/BAHF-FILO#

  # vimeo.com/159517665 Uploaded

Studier

Det humanistiske fakultet, UiB PRO

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.