1. Hüseyin Kutlu Hocamızın Tarih Kültür Vakfındaki Sohbeti

  # vimeo.com/28456913 Uploaded 624 Plays 0 Comments
 2. Değerli düşünce adamı ve yazarlarımızdan Hayati İnanç Bahariye Mevlevihanesi’nde bizlerle buluşacak. “Divan Şiirimizde Mevlana” başlığı altında, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri’nin divan edebiyatımızdaki yeri ve etkilerinin irdeleneceği söyleşimize bekliyoruz.

  19 Aralık 2015 / Saat - 19:00 / Bahariye Mevlevihanesi
  Google Maps: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zihPNl4E3lbw.k_FGSJOV8n20&hl=en_US

  Ağlasa âşık belâ-yı hecr ile nâlân olup
  Gözlerinden akan anun yaş yerine kan olup

  Geh cefâ kûhı gubârından örünse kisveti
  Geh belâ vadisini geşt eylese üryân olup

  Her ne denlü cevrler görse vefalar eylese
  Her ne denlü gülseler hâline ol giryân olup

  Râz-ı aşkı aşikâr etmeğe takat bulmasa
  Sinesinde nâvek-i dil-dûzlar pinhân olup

  Dilberinden rahme er olmazsa ol dil hastaya
  Kimseler derdine derman edemez imkan olup

  Gam beyabanına her gün eylese seyr ü sefer
  Her gece mihnet-serâ-yı firkate mihmân olup

  Verseler mülki cihanın tac-u taht-ı devletun
  Avnî köyün terkin etmez başına sultan olup

  # vimeo.com/148951176 Uploaded 143 Plays 0 Comments

SendenKalan.Net

Virâne

http://www.sendenkalan.net

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.