Společnost Dial Telecom vlastní a provozuje rozsáhlou infrastrukturu tvořenou kabely s optickými vlákny a chráničkami pro tyto optické kabely. Tato páteřní infrastruktura zahrnující metropolitní, republikovou a mezinárodní optickou síť tvoří základ pro provoz vyšších vrstvev sítě. Technologie, využívající optickou síť jako základní přenosovou vrstvu, jsou nejčastěji na bázi DWDM, CWDM, L2 Ethernet a MPLS. Síť má dva nezávislé 10 Gbps propoje do uzlů NIX a dvě nezávislá připojení na tranzitní IP provozovatele, rovněž o kapacitě 10Gbps. Dial Telecom patří mezi významné partnery zahraničních peeringových centrer. (SIX, Decix, Linx, Amsix, KleyRex, ECIX)

# vimeo.com/50600021 Uploaded 64 Plays 0 Comments

Dial Telecom Česká republika

Dial Telecom

Dial Telecom je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě.

http://www.dialtelecom.cz

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.