1. Kære interesserede.

  I denne video har vi samlet 3 videoer, der præsenterer 3 af vores særlig indsatsområder på Grønnemose Skole: Idræts- og bevægelsesprofilen, Helhed og sammenhæng samt Parat til ungdomsuddannelse. Indsatserne har alle det primære mål at gøre alle skolens børn og unge som dygtige, som de kan blive.

  Idræts- og bevægelsesprofil:
  Grønnemose Skole er en idræts- og bevægelsesprofil skole og vi har fokus på de mange positive effekter af koblingen mellem børn og unges fysiske aktivitet og deres læring. Sund skole er også en del af profilen, og vi skaber en skole, hvor børn og unge får sunde tilbud og får viden om og erfaringer med sundhed. Hovedformålet er at gøre alle skolens børn og unge så dygtige, de kan blive.

  Ved at fokusere på læring i bevægelse har vi skabt en mere varieret skoledag, og det giver alle børn og unge bedre muligheder for at lære. Fysisk aktivitet og varieret undervisning er vigtige elementer i folkeskolereformen, og på Grønnemose Skole har vi allerede en indsats, som virker. Helhed og Sammenhæng:
  Helhed og sammenhæng i hele skoledagen er med til at gøre alle børn og unge så dygtige, de kan blive. På Grønnemose Skole skaber vi helhed og sammenhæng gennem mange indsatser. Helt særligt for Grønnemose Skole er det, at vi har vores egen klub, Klub Grønnemose. Det betyder at skolen nu består af både undervisningsdelen, SFO og Klub. Lærere og pædagoger samarbejder tæt om alle børns læring og trivsel. På den måde er vi allerede i gang med at realisere folkeskolereformen og skabe en bedre og mere effektfuld skoledag.
  Helhed og sammemhæng vedrører også vores særlige mentorordning, hvor vi tilbyder voksenmentorer til unge, der har brug for voksenstøtte i en periode, således de får de bedste muligheder for at få et godt skoleliv og et godt ungeliv.

  Parat til ungdomsuddannelse:
  På Grønnemose Skole har vi et inspirerende og attraktivt ungemiljø, hvor der er fokus på faglighed, gode fællesskaber og de uddannelsesmuligheder, som venter efter afslutning af folkeskolen. Skal de unge have succes med deres uddannelsesvalg, så kræver det viden om valgmuligheder, både i teori og i praksis. Derfor tilbyder vi valgfag, som giver de unge det bedste grundlag for at træffe det rigtig valg og vi har et udvidet samarbejde med foreninger, erhvervsliv og udvalgte uddannelsesinstitutioner i hele Storkøbenhavn. Vi kalder det Parat til ungdomsuddannelse.

  Venlig hilsen

  Henrik Reumert
  Skoleleder

  Uploaded 37 Plays 0 Comments

3 fokusområder Groennemose Skole

Henrik_reumert PRO

Her præsenteres 3 vigtige fokusområder på Grønnemose Skole: Idræts og bevægelsesprofil, Helhed og Sammenhæng samt Parat til ungdomsuddannelse

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.