باتلاق طلایی
جوانان ایرانی، خسته از شرایط میهن و به دنبال زندگی بهتری عازم خارج می شوند. سفری طولانی و نامطمئن که در بسیاری از موارد ره به جایی نمی برد. این فیلم یک نمونه از این ماجراها را به تصویر می کشد

# vimeo.com/79845397 Uploaded 3,626 Plays 0 Comments

Documentary - مستندها

AndishehTV Business

Documentary - مستندها

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.