1. Fylkesmannen arrangerer i alt åtte lunsjseminar i 2013 om det spennede naturmangfoldet i Nord-Trøndelag. Kunnskapsrike foredragsholdere er invitert til å fortelle om fjellrev, salamander, hubro, kystlynghei, lav i trøndersk regnskog, hønsehauk og slåttemyr.

  Fjellrev v/Mats Ericson

  # vimeo.com/70169030 Uploaded
 2. Fylkesmannen arrangerer i alt åtte lunsjseminar i 2013 om det spennede naturmangfoldet i Nord-Trøndelag. Kunnskapsrike foredragsholdere er invitert til å fortelle om fjellrev, salamander, hubro, kystlynghei, lav i trøndersk regnskog, hønsehauk og slåttemyr.

  Salamander v/Jon Kristian Skei

  # vimeo.com/70169481 Uploaded
 3. # vimeo.com/76139138 Uploaded
 4. # vimeo.com/79476000 Uploaded
 5. Boreal regnskog eller kystgranskog er en helt spesiell skogtype som finnes i kystnære områder i Midt-Norge. Noen av lavartene som vokser på trærne her er avhengig av miljøforholdene som finnes i denne typen skog. Forsker Olga Hilmo forteller hvordan laven sprer seg i plantefelt og naturskog.

  # vimeo.com/79761369 Uploaded

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Trøndelag Plus

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.