Expeditie 2013

Expeditie 2013

RUIMTEVOLK

RUIMTEVOLK Expeditie is het innovatiefestival voor (nieuwe) ruimtelijke vraagstukken. Dit unieke festival is in 2012 in het leven geroepen ter ere van het 5-jarig bestaan van RUIMTEVOLK. Op ‘Expeditie’ draait het om kennisontwikkeling en -deling voor…


+ More

RUIMTEVOLK Expeditie is het innovatiefestival voor (nieuwe) ruimtelijke vraagstukken. Dit unieke festival is in 2012 in het leven geroepen ter ere van het 5-jarig bestaan van RUIMTEVOLK. Op ‘Expeditie’ draait het om kennisontwikkeling en -deling voor en door professionals in de ruimtelijke sector en verwante disciplines.

Expeditie 2013: Nieuw Kapitaal
Bij ruimtelijke ontwikkelingen draait het de laatste tijd veel om geld, althans om het gebrek eraan. Tegelijk met de financiële onzekerheden verschuift het zwaartepunt van de productie van ruimte naar de transformatie van ruimte en groeit het inzicht dat er kansen liggen om voor ruimtelijke vraagstukken uit te gaan van meervoudige en hybride waardecreatie. Maar ook om een breder waardebegrip te hanteren. Over die zoektocht naar dit ‘nieuwe kapitaal’ gaat Expeditie 2013.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.