1. Autori/ice: Arnela Mujić (službenica za odnose sa javnošću, Gračanica), Elma Mujkić (članica Omladinske organizacije iz Gračanice), Bojan Dević (službenik za strateško planiranje, Doboj), Zoran Petrović (asistent na Projektu ispred MDPi-a, Doboj)
  Jezik: Bosanski-hrvatski-srpski sa prevodom na engleski jezik
  Trajanje: 08:53 minuta
  Tema: Odnosi građana i države

  Novac, lične veze ili učlanjenje u političku stranku: ovo su glavne opcije dostupne mladim ljudima ako žele u današnje vrijeme dobiti posao u BiH.
  Univerzitetske diplome, nekada ulaznice za dobijanje posla i svijetlu budućnost, sada su uglavnom iskorištene da bi se mladi prijavili u Zavod za zapošljavanje.
  Ovo su samo neka od iskustava ljudi koji su nedavno diplomirali, prikazani u filmu Mladi, obrazovani ... i nezaposleni. Kroz razgovore sa mladim ljudima saznajemo o njihovim nadama kad odlaze u Zavod za zapošljavanje; njihovom učešću u programima stažiranja; i o njihovim frustracijama zbog toga što su njihovi napori da dobiju posao o kojem su sanjali – ili bilo koji posao – zaustavljeni korupcijom, nepotizmom i neuspjehom vlasti da odgovori na njihove potrebe. Za mnoge od ovih mladih ljudi diplomiranje predstavlja kraj njihovog sanjarenja, umjesto da bude početak.
  Ali, Mladi, obrazovani ... i nezaposleni nije samo priča o frustraciji i neispunjenim snovima. Ona je, istovremeno, i poziv na akciju. Kao što kažu autori, ova priča mora imati srećan kraj. Prvi korak ka postizanju srećnog kraja? Mladi ljudi treba da govore jasno i glasno, baš kao što to rade u ovoj priči.

  „Mislim da je participativni video odličan način da se ljudima vizuelno predstavi način na koji se vlasti ophode ili ne ophode prema građanima, i obrnuto – građani, koji mogu mnogo da urade, ali iz straha ili nečeg drugog, nisu dovoljno aktivni, pasivni su.“ (Elma)

  # vimeo.com/80582942 Uploaded 66 Plays 0 Comments
 2. Autorica: Leila Šeper (aktivistkinja, Sarajevo)
  Jezik: Bosanski-hrvatski-srpski sa prevodom na engleski jezik
  Trajanje: 02:14 minuta
  Tema: Lična transformacija

  Leilina borba protiv grafita nije zbog samih grafita, nego zbog njihovih sadržaja – nacionalističkih, fašističkih, anti-demokratskih – i ljudske ravnodušnosti na njihovu pojavu. Grafiti nisu samo riječi na zidu, već su znak nedostatka poštovanja građana i lokalnih vlasti prema sebi samima i prema okolini, i njihovo odbacivanje ideje da stvari mogu biti drugačije.
  Odlučna da nešto promijeni, Leila je odlučila da sama prefarba grafite. Njena priča pokazuje borbu pojedinca da napravi neku promjenu i, na taj način, pokuša da povrati vjeru u sebe, svoje okruženje i budućnost. Nije lako, ali kao što ona kaže: „Svako dugo putovanje počinje korakom, malim.“

  „Čak i ako govorimo o stvarima koje su apstraktne i ne mogu se opisati nekom drugom formom, mislim da je participativni video, kojeg pravi ne jedna nego više osoba, sredstvo koje može biti korisno u opisivanju kompleksnih stvari, zbog toga što to nije priča ispričana od strane jedne osobe, već jedna tema istovremeno obrađena od strane više osoba.“

  # vimeo.com/80580734 Uploaded 39 Plays 0 Comments
 3. Autor: Njegoš Šumatić (konsultant, Doboj)
  Jezik: Engleski i bosanski-hrvatski-srpski
  Trajanje: 02:00 minuta
  Tema: Građanska inicijativa

  Ako ste svirali gitaru u Doboju 1999. godine, kupovina trzalice vam nije bila laka. Morali biste posuditi auto, naći novac za gorivo, uzeti slobodan dan na poslu i voziti se više od jednog sata do najbliže prodavnice muzičke opreme.
  Sve dok Njegoš i njegovi prijatelji iz benda nisu otvorili svoju prodavnicu u gradu. Iako je prodaja u početku bila slaba, ova priča pokazuje da je ova prodavnica rasla sve više i više. Do 2012. godine prodavnica je postala lokalna institucija. Danas, sa rastom umjetničke scene, aktivnim organizacijama u zajednici i lokalnom upravom koja pruža podršku, i Doboj se promijenio.
  „Ja sam posebno uživao u opremi…. Mikrofoni, kamere, nosači-tripodi, sočiva, zumiranja, kadriranja, isprobavanje softvera, igranje s njima“.

  # vimeo.com/76049980 Uploaded 17 Plays 0 Comments
 4. Autor: Zoran Petrović (asistent na Projektu ispred MDPi-a, Doboj)
  Jezik: Engleski sa prevodom na bosanski-hrvatski-srpski jezik
  Trajanje: 02:43 minuta
  Tema: Lična transformacija

  Zoran je imao 22 godine kada je čuo dvojicu stranih kolega kako razgovaraju o terminu „kolonijalni mentalitet“. Raspravljali su o tome da li su ljudi u njihovim zemljama zaista sposobni da vladaju svojim zemljama, ili bi im bilo bolje su kolonija.
  U ovoj priči Zoran opisuje borbu sa sopstvenim „kolonijalnim mentalitetom“ i lične napore da zadrži povjerenje u svoju državu. Kroz tu borbu on podsjeća sam sebe – ali i nas – da neke zemlje ili narodi nisu bolji od drugih. Razlikuju se samo države i njihovi sistemi.
  Recept za borbu protiv kolonijalnog mentaliteta nije jednostavan, ali Zoran nas podsjeća na ključni sastojak: ličnost.
  „Otkrio sam dio sebe, dio za koji sam mislio da je izgubljen, ili zakopan. To je ovaj kreativni, ovaj slobodni dio mene, koji može da radi ovo ili ono, može nešto stvoriti, a to nešto ne mora biti visoka umjetnost, može biti nešto samo za mene.“

  # vimeo.com/76049979 Uploaded 51 Plays 0 Comments
 5. Autorica: Stephanie Guha (program menadžerica u SDC-u zadužena za BiH)
  Jezik: Engleski sa bosansko-hrvatsko-srpskim prevodom
  Trajanje: 02:51 minuta
  Tema: Aktivizam

  Kad je započela sa radom u sjedištu Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Stephanie je bila šokirana kada je uvidjela da kafa koja je prodavana nije bila sertifikovana kao „fairtrade“ (nabavljena pravednom trgovinom). Kako je moguće da je razvojna agencija, koja se bavila smanjenjem siromaštva širom svijeta, u sopstvenoj zgradi prodavala kafu koja nije kupljena kroz pravednu trgovinu?
  Stephanie je razgovarala sa svojim kolegama o tom pitanju, ali nije poduzela ništa sve dok nije čula za kampanju korištenja pravedne trgovine u jednoj drugoj organizaciji. Na kraju, i kod njih se mogla kupiti kafa nabavljena kroz pravednu trgovinu. Ističući moć pojedinačne potrošnje i akcije, priča nam daje novi pogled na staru izreku „Najprije pometi ispred svoje kuće.”

  # vimeo.com/76049978 Uploaded 31 Plays 0 Comments

Građanstvo u Bosni i Hercegovini: vizuelnih priča o promjenama

MDP Inicijative Doboj

O pričama: Kroz ovaj projekat učesnici su istraživali pitanja uloge građana u društvenim promjenama; veze između građana i njihovih opština; i značenje samog statusa građanina/ke. Napravili su priče kojima su pokrili teme od siromaštva, konflikta i različitosti,…


+ More

O pričama: Kroz ovaj projekat učesnici su istraživali pitanja uloge građana u društvenim promjenama; veze između građana i njihovih opština; i značenje samog statusa građanina/ke. Napravili su priče kojima su pokrili teme od siromaštva, konflikta i različitosti, do pozorišta, muzike i igre na snijegu. Sve ove priče nam daju uvid u ličnosti autora, realnosti njihovih iskustava kao građana BiH i njihova mišljenja o njihovim opštinama i državi.

Ono što smo vidjeli u ovim pričama… je pregled, slika pokazana kroz ličnu prizmu autora i autorice o tome gdje smo, ko smo i gdje bismo željeli biti u budućnosti (Slađana, učesnica)

Pretraživanje priča: Da bi Vam pomogli/e da pregledate priče, podjelile smo na Lične/individualne priče i na kolektivne. Napravile/i smo kratak sadržaj priča i podijelili smo ih u četiri tema: aktivizam; građanske inicijative; odnosi između građana i države; i lične transformacije.

S obzirom na važnost pojma moći u pričama, svaku od tema smo povezali sa različitim oblicima moći: Aktivizam - Moć da; Građanske inicijative - Moć sa; Odnosi građana i države - Moć nad; Lična transformacija - unutrašnja moć.

Nadamo se da ćemo Vam na taj način dati bolji uvid u pitanja moći i demokratije u BiH, kao i u same priče.

Ipak, kratak sadržaj i teme su samo smjernice. Svaka priča ima više slojeva, sadrži višestruke oblike moći i mnoge od tih priča bi mogle da se nađu u dvije do tri teme. Podstakli bismo Vas da pregledate što više priča, tako da možete sami uvidjeti njihovu suštinu.

„Možete vidjeti, možete se identifikovati, možete prepoznati da ljudi ne lažu, da su iskreni. Mislim da je to ono što će ljudi ponijeti sa sobom.“ (Zoran, učesnik i predavač)

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.