1. Hiểu thế nào là thương hiệu, nguồn gốc của thương hiệu

    # vimeo.com/82703184 Uploaded 179 Plays 1 Comment
  2. Thiết kế logo và slogan là một việc làm rất quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu trong tâm trí khách hàng.

    # vimeo.com/82701688 Uploaded 34 Plays 1 Comment

Xây dựng thương hiệu

KMF Branding

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.