2014-2018. gada dievkalpojumi

1. Prieks Tā Kunga tuvumā
2. Dievs, uz Tevi saucam
3. Uguni dedz
4. Aizdedz manu sirdi
- - -
1. Kad liela vētra ceļas,
Spēcīgi viļņi pāri plūst.
Kad liela vētra ceļas,
Bet Tavās rokās turos, Dievs!

Es neraugos uz to, ko redzu,
Sekoju tam, kam es ticu.
Grūtībām es iešu pāri,
Jo mani mīli Tu.

Prieks Tā Kunga tuvumā mani stipru dara!

Prieks, kas manu sirdi piepilda,
Manu sirdi piepilda!
Prieks, kas manu sirdi piepilda,
Manā dzīvē parādās!

Prieks, kas manu sirdi piepilda,
Manu sirdi piepilda!
Prieks, kas manu sirdi piepilda
Manā dzīvē parādās!
--------------------------
2. O, Dievs, uz Tevi saucam – izglāb mūs!
Savā žēlastībā apklāj, Kungs!
Bez Tevis pazuduši mēs,
Savā labvēlībā uzlūko!

O, Dievs, uz Tevi saucam – izglāb mūs!
Un maini mūsu sirdis, Kungs!
No grēkiem atgriežamies mēs
Pie Tevis atkal atpakaļ.

O, Kungs, pēc žēlastības Tavas saucam,
O, Kungs, pēc labvēlības Tavas saucam!
O, Kungs, Savā brīvībā mūs ieved,
O, Kungs, uz Tevi saucam vēlreiz,
Vēlreiz!
--------------------------
3. Uguni dedz, uzturi to, līdz sirdīs tā liesmo mums!
Savā spēkā Tu nāc, šajā vietā, Kungs,
Mūsu sirdis, lai deg Tava vārda dēļ!

Saņemt nāc! Svētais Gars, Tu nāc pār mums,
Svētais Gars, Tu nāc pār mums!
Dves uz mums, Svētais Gars, Tu nāc pār mums,
Svētais Gars, Tu nāc pār mums!
Mūsu vidū, Kungs, nāc, Savus brīnumus veic,
Šī vieta, lai dreb, dod drosmi mums!
Balsis paceļam, uz Tevi saucam,
Tava Valstība, lai nāk!

Lai Tava uguns krīt!
Mums sirds tā slāpst vien pēc Tevis,
Tās slāpst pēc Tevis... Tavas klātbūtnes!

Lai Tava uguns krīt, mums vajag Tevi, Kungs!
Mums sirds tā slāpst vien pēc Tevis!
--------------------------
4. Jūtu karstumu, kas pieaug,
Līdz manu sirdi aizskart tas jau sāk.
Savā pagātnē, kad raugos,
Kā stikls salauzta un izkaisīta tā,
Bet Dieva uguns kvēl, tā nedziest nekad.

Es redzu cerību, kas no pelniem mani augšup ceļ,
Sirdi aizdedzot.
Lūdzu, izdedzini tumsu,
Tavas mīlestības liesmās, kas manā sirdī sāk degt.

Aizdedz manu sirdi, Kungs!
Aizdedz vēl vairāk!
Tava uguns, lai deg, tā nedziest nekad!

Tevi negribu es pazaudēt,
Ir sācies kaut kas jauns,
Kam esam radīti mēs.
Kungs, mēs gaidām brīdi to,
Tavās acīs redzēsim uguni,
Kas neizdziest.
Tā nedziest nekad,
Tā nedziest nekad.

Šķīstī mani, Kungs!
Svētais Gars, Tu nāc,
Nāc, un aizdedz mūs!

# vimeo.com/280579595 Uploaded 88 Plays 0 Comments

2014-2018. gada dievkalpojumi

Kristus Pasaulei PRO

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.