2014.-2022. gada dievkalpojumi

Kristiešu vidū ir svarīgi šie divi baušļi: Mīli Dievu no visas savas sirds, dvēseles un spēka. Un - mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Cilvēks un Dievs ir ļoti cieši saistīti, tāpēc tas kā mēs mīlam cilvēkus, apzīmē arī to, kā mēs mīlam Dievu. Šobrīd pasaulē, Latvijā un pat baznīcās notiek cilvēku šķirošana, kas nav tuvākmīlestība jeb mīlestība pret Dievu. Ja tu vēl joprojām mierini sevi, ka viss ir kārtībā un cilvēku šķirošanai nav būtiska nozīme Dieva acīs, tad es tev gribu likt priekšā Dieva Vārdu. Ja tev ir svarīgi kaut nedaudz līdzināties Jēzum, tad es tev parādīšu, kā Jēzus izturējās šādās situācijās! Draugs, šī bībeliskā patiesība darīs tevi brīvu! Lai Dievs tevi svētī!
- - -
Esi aicināts atbalstīt draudzes darbu ziedojot: marcisjencitis.lv/ziedojumiem

# vimeo.com/666414595 Uploaded 69 Views 0 Comments

2014.-2022. gada dievkalpojumi

Kristus Pasaulei PRO

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.