2014-2018. gada dievkalpojumi

1. Tu esi Varens
2. Uzvara mums pieder
3. Tev tuvāk
- - -

1. Mans Dievs, Tevi paaugstinām vairāk
Man ir prieks Tevi slavēt arvien vairāk
Visu atdošu, lai Tevi sastaptu
Vienīgais, kurš slavas cienīgs, esi Tu

Dievs, visa slava Tev Tu esi Varens
Tu sirdis piepildi, Tu mīlestības pilns
No tumsas izcēli, Tu esi Varens
Tu esi Varens

Tu esi Varens...Tu esi Varens...Tu esi Varens

Dievs, visa slava Tev Tu esi Varens
Tu sirdis piepildi, Tu mīlestības pilns
No tumsas izcēli, Tu esi Varens

Tev visu slavu pienesu
Tu esi dzīvais Dievs
Tev godu dodu, jo Tu cienīgs esi vienīgais
Un Tavā spēkā arvien stiprāks, visu uzvaru
Tu manu dzīvi izmainīji, tagad pateicos

Mans Dievs.. Dievs, visa slava Tev ... Tev visu slavu pienesu… Tu esi Varens ….

--------------------------
2. Dieva armijai es esmu radīts
No paša sākuma, izredzēts un svaidīts
Es eju cīņā, kas gaida priekšā
Nav zināms man, bet nekad nepadošos

Tev jāceļas un jācīnās
Dievs mani uzrunā
Laiks ir īss, tas negaidīs
Iešu šajā cīņā
Es lauva no jūdas cilts, kas mani apturēs
Es vairs neklusēšu

Pat ja grūtības vajā, gribas padoties ātri
Esmu radīts uzvarai

Uzvara man pieder
Tumsas spēki atkāpjas manu balsi dzirdot
Uzvara man pieder
Pretinieki kritīs, mani neapturēs
Lūdzot, saucot, Dieva darbu darot
Visu pasauli izmainīt es spēšu
Uzvara mums pieder
Mēs esam draudze, kas gaismu nesīs

Vai tu dzirdi, vai tu redzi
Miljoniem cilvēku tumsas varā dzīvo
Tev jābūt gaismai, kas atvērs acis
Tev jābūt tam, kas piecels visus kājās

Pat ja grūtības vajā, gribas padoties ātri
Esmu radīts uzvarai

Tu augšup cel, cel, cel, cel …
Uzvara mums pieder, mēs esam draudze
Kas gaismu nesīs
--------------------------
3. Kad blakus esi Tu, mans Dievs
Vairāk nebaidos nekā
Ar Tevi sapņi piepildās
Mana dzīve pieder Tev

Es Tavā priekšā nāku
Ar Tevi vienmēr vēlos būt
Mans Dievs, mans Kungs
Tavā klātbūtnē vēlos
Tavu balsi sadzirdēt, Svētais

Pielūdzu Tevi sirds pazemībā
Alkstu Tevi ieraudzīt
Tu izglābi mani, dziedināji
Tevī mieru atradu

Vēlos būt, mans Kungs
Tev tuvāk
Svētais Gars, pieskaries

Svētais Gars - o, nāc, o, nāc

Kungs, nāc pie manis
Kungs, nāc Savā spēkā un slavā

# vimeo.com/300852607 Uploaded 10 Plays 0 Comments

2014-2018. gada dievkalpojumi

Kristus Pasaulei PRO

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.