1. «Το πρόγραμμα αποτελεί μία πρωτοβουλία του British Council, σε συνεργασία με την i-create της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς – Ινστιτούτο Νεολαίας, μέσω του προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

    # vimeo.com/34143507 Uploaded 41 Plays 0 Comments
  2. # vimeo.com/84857656 Uploaded 2,697 Plays 0 Comments
  3. # vimeo.com/84857655 Uploaded 732 Plays 0 Comments
  4. # vimeo.com/84857654 Uploaded 439 Plays 0 Comments
  5. # vimeo.com/84857375 Uploaded 2,648 Plays 0 Comments

mediapack.gr

mediapack.gr

post production & web streaming

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.