Het traject sportparticipatie van meisjes en vrouwen met een etnisch cultureel diverse achtergrond focust op een afgebakende doelgroep. Een groep die minder participeert aan sport en soms belemmeringen ervaart bij de deelname aan sport in een club. De nood om aandacht te besteden aan dit thema en deskundigheid op te bouwen is groot. Een werkgroep vertegenwoordigd met alle Vlaamse sportactoren (Bloso, Departement CJSM, ISB, VSF, SVS, VGC en Demos) ging hier concreet mee aan de slag.

Het resultaat was een verdiepingstraject vertrekkende vanuit vijf diverse sportpraktijken. Onder andere praktijken die meisjes en vrouwen met andere roots wel bereiken, praktijken die een maatschappelijke rol opnemen liggen nog te veel onder de radar. Vijf praktijken zijn we van dichtbij gaan bekijken om van hen te leren, om hen van elkaar te laten leren en om hen te ondersteunen waar nodig.

Traject met steun van de Vlaamse Overheid

# vimeo.com/95103506 Uploaded 185 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode

Follow

Diversiteit in sport - participatie van meisjes en vrouwen

ISB vzw Plus

Negen maanden lang volgden Bloso, Departement CJSM, ISB, VSF, SVS, VGC en Demos vijf praktijken: vier sportclubs en een sportdienst. In het traject stond de participatie meisjes en/of vrouwen met roots in de migratie centraal. Hun verhaal, visie en knowhow


+ More

Negen maanden lang volgden Bloso, Departement CJSM, ISB, VSF, SVS, VGC en Demos vijf praktijken: vier sportclubs en een sportdienst. In het traject stond de participatie meisjes en/of vrouwen met roots in de migratie centraal. Hun verhaal, visie en knowhow werden vastgelegd in verschillende filmpjes.

Het traject sportparticipatie van meisjes en vrouwen met een etnisch cultureel diverse achtergrond focust op een afgebakende doelgroep. Een groep die minder participeert aan sport en soms belemmeringen ervaart bij de deelname aan sport in een club. De nood om aandacht te besteden aan dit thema en deskundigheid op te bouwen is groot. Een werkgroep vertegenwoordigd met alle Vlaamse sportactoren (Bloso, Departement CJSM, ISB, VSF, SVS, VGC en Demos) ging hier concreet mee aan de slag.

Het resultaat zijn 6 boeiende filmpjes. Vijf ervan vertalen het verhaal recht vanop het sportterrein. Het laatste behandeld het bredere kader op Vlaams niveau.

Neem de tijd om alle filmpjes te bekijken. Laat je inspireren en werk verder aan plannen en ideeën om vanuit de sportsector, de integratiesector, het jeugd – en jeugdwelzijnswerk, lokale besturen... tot meer actie op het terrein te komen.

traject met steun van de Vlaamse overheid.

Shout Box

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels. Channels