1. # vimeo.com/105636378 Uploaded 40 Plays 0 Comments
  2. # vimeo.com/112807837 Uploaded 84 Plays 0 Comments
  3. # vimeo.com/117092204 Uploaded 8,372 Plays 4 Comments
  4. Eva-Britt o Svenn-Thommy delar med sig av sina erfarenheter

    # vimeo.com/148322723 Uploaded 15 Plays 0 Comments
  5. Radical education about to be led by the Spirit of God to overcome the flesh lusts and desires.
    Radikal undervisning om att låta sig ledas av Guds Ande för att övervinna köttets lustar och begär.

    # vimeo.com/160905519 Uploaded 48 Plays 0 Comments

Revivel Network Scandinavien

Victory One Television

TV kanal för Skandinavien med fokus på vad som sker i de nordiska länderna, med positiva rapporter om vad som sker i Guds rike. Men inte minst genom församlingen Victory Center och husförsamlingsnätverket International Revival Church.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.