1. fatiha, başlangıç, fatiha suresi, başlangıç suresi, türkçe, meal, fatiha suresi türkçe, fatiha suresi türkçe meali, kuranı kerim, kuranı kerim türkçe, kuranı kerim türkçe meali, kuranı kerimin 1. suresi, Allah, Hz. Muhammed, müslümanlık, müslüman, islamiyet, islam, Ahmet DENİZ

  # vimeo.com/90910350 Uploaded 308 Plays 0 Comments
 2. bakara, sığır, bakara suresi, sığır suresi, türkçe, meal, bakara suresi türkçe, bakara suresi türkçe meali, kuranı kerim, kuranı kerim türkçe, kuranı kerim türkçe meali, kuranı kerimin 2. suresi, Allah, Hz. Muhammed, müslümanlık, müslüman, islamiyet, islam, Ahmet DENİZ

  # vimeo.com/90910348 Uploaded 757 Plays 0 Comments
 3. ali imran, imran ailesi, ali imran suresi, imran ailesi suresi, türkçe, meal, ali imran suresi türkçe, ali imran suresi türkçe meali, kuranı kerim, kuranı kerim türkçe, kuranı kerim türkçe meali, kuranı kerimin 3. suresi, Allah, Hz. Muhammed, müslümanlık, müslüman, islamiyet, islam, Ahmet DENİZ

  # vimeo.com/90910346 Uploaded 146 Plays 0 Comments
 4. nisa, kadınlar, nisa suresi, kadınlar suresi, türkçe, meal, nisa suresi türkçe, nisa suresi türkçe meali, kuranı kerim, kuranı kerim türkçe, kuranı kerim türkçe meali, kuranı kerimin 4. suresi, Allah, Hz. Muhammed, müslümanlık, müslüman, islamiyet, islam, Ahmet DENİZ

  # vimeo.com/90910345 Uploaded 2,966 Plays 0 Comments
 5. maide, sofra, maide suresi, sofra suresi, türkçe, meal, maide suresi türkçe, maide suresi türkçe meali, kuranı kerim, kuranı kerim türkçe, kuranı kerim türkçe meali, kuranı kerimin 5. suresi, Allah, Hz. Muhammed, müslümanlık, müslüman, islamiyet, islam, Ahmet DENİZ

  # vimeo.com/90910343 Uploaded 120 Plays 0 Comments

Kuranı Kerim Türkçe Meali

Kuranı Kerim Türkçe

fatiha suresi, bakara suresi, ali imran suresi, nisa suresi, maide suresi, enam suresi, araf suresi, enfal suresi, tevbe suresi, yunus suresi, hud suresi, yusuf suresi, rad suresi, ibrahim suresi, hicr suresi, nahl suresi, isra suresi, kehf suresi, meryem…


+ More

fatiha suresi, bakara suresi, ali imran suresi, nisa suresi, maide suresi, enam suresi, araf suresi, enfal suresi, tevbe suresi, yunus suresi, hud suresi, yusuf suresi, rad suresi, ibrahim suresi, hicr suresi, nahl suresi, isra suresi, kehf suresi, meryem suresi, taha suresi, enbiya suresi, hac suresi, müminun suresi, nur suresi, furkan suresi, şuara suresi, neml suresi, kasas suresi, ankebut suresi, rum suresi, lokman suresi, secde suresi, ahzab suresi, sebe suresi, fatır suresi, yasin suresi, saffat suresi, sad suresi, zümer suresi, mümin suresi, fussılet suresi, şura suresi, zühruf suresi, dühan suresi, casiye suresi, ahkaf suresi, muhammed suresi, fetih suresi, hucurat suresi, kaf suresi, zariyat suresi, tur suresi, necm suresi, kamer suresi, rahman suresi, vakıa suresi, hadid suresi, mücadele suresi, haşr suresi, mümtehine suresi, saff suresi, cuma suresi, münafıkun suresi, teğabün suresi, talak suresi, tahrim suresi, mülk suresi, kalem suresi, hakka suresi, mearic suresi, nuh suresi, cin suresi, müzemmil suresi, müddesir suresi, kıyamet suresi, insan suresi, mürselat suresi, nebe suresi, naziat suresi, abese suresi, tekvir suresi, infitar suresi, mutaffifin suresi, inşikak suresi, büruc suresi, tarık suresi, ala suresi, ğaşiye suresi, fecr suresi, beled suresi, şems suresi, leyl suresi, duha suresi, inşirah suresi, tin suresi, alak suresi, kadir suresi, beyyine suresi, zilzal suresi, adiyat suresi,kaaria suresi, tekasür suresi, asr suresi, hümeze suresi, fil suresi, kureyş suresi, maun suresi, kevser suresi, kafirun suresi, nasr suresi, tebbet suresi, ihlas suresi, felak suresi, nas suresi

Browse This Channel

Shout Box

 • Kuranı Kerim Türkçe

  Bu dünyadaki geri kalan hayatınızın ve Hz. Muhammed'in (s.a.v.) "gerçek hayat ölümden sonra başlayacaktır" sözü ile vadettiği ahiret hayatınızda mutluluk içerisinde yaşamak için bir numaralı kaynak olan Kuranı Kerim'i Ahmet DENİZ'in muhteşem sesinden dinleyin, özümseyin, anlayın, yaşayın...

  by Kuranı Kerim Türkçe

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.