1. - ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดในงาน เทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 18 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557

  - ผลงาน ในรายวิชา ภาพยนตร์ศึกษา
  ทีปรึกษาและผู้ควบคุมการผลิต อ.เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  # vimeo.com/101619826 Uploaded 732K Plays 32 Comments
 2. Part 1

  # vimeo.com/34885429 Uploaded 6,620 Plays 1 Comment
 3. Part 2

  # vimeo.com/34888256 Uploaded 4,222 Plays 1 Comment

ภาพยนตร์

ชาร์ป

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.