1. F’dan l-ahhar program dwar il-futbol Ghawdxi f’din it-tieni serje ser nghatu harsa lejn ir-rebbieha tal-unuri principali li ntrebhu matul l-istagun tal-futbol elfejn u tlettax, elfejn u erbatax; u nghalqu dan il-program b’ servizz dwar il-finali tas-Super Cup, li prmezz taghha intemmu l-kompettizxzjonijiet koll bejn ic-champions Xewkija Tigers u r-rebbhieha tat-Tazza GFA Nadur Youngsters.

  # vimeo.com/97706380 Uploaded
 2. Ghal program ta’ din il-gimgha ser nghatu harsa lura lejn l-esperjenza tal-Gozo Football Association u ta’ dawk kollha involuti waqt il-loghob li sar f’Ghawdex bhala parti mill-finali tal-kampjonat tal-UEFA ta’ taht is-sbatax il-sena li sar matul Mejju. Fit-tieni parti ser naraw filamti b’intervisti dwar il-plejers tal-kampjonat Ghawdxi li spikkaw matul l-ahhar fazi tal-istagun u li gew premjati bhala plejers ghax-xhur ta’ Frar, Marzu u April.

  # vimeo.com/97117858 Uploaded
 3. Ghal program ta’ din il-gimgha ser nghatu harsa lejn projetti ta’ titjib fil-facilitajiet li saru fi grawnds differenti f’Ghawdex u nsewgu servizz dwar l-attivitajiet tal-Gozo Youths FA matul l-istagun elfejn u tlettax elfejn u erbatax.

  # vimeo.com/96472883 Uploaded
 4. Ghal program ta’ din il-gimgha ser naghtu harsa lejn il-mod ta’ kif zvolga l-kampjonat tat-tieni divizjoni li pratikament gie deciz fl-ahhar sekondi tal-ahhar loghba tal-kampjonat u ntrebah minn St Lawrence Spurs. Naraw ukoll il-rebha ta’ Sannat Lions li kisbu l-promozzjoni permezz tal-loghba play-off u nsegwu servizz dwar numru ta’ progetti li sartu f’diversi grawnds tal-futbol f’Ghawdex.

  # vimeo.com/95726536 Uploaded
 5. Ghal program ta’ din il-gimgha ser nwasslulkom servizz tal-finali tal-Bank of Valletta GFA Cup li spiccat f’rebha ta’ tlieta b’xejn ghal Nadur Youngsters kontra Oratory Youths; u hekk kif ninstabu biss ftit grantet boghod mill-ftuh tat-turnament finali tal-UEFA ta’ taht is-sbatax il-sena; ser naraw kif zvolgew l-preparamenti f’Ghawdex ghal-loghbiet li ser jsiru fil-Gozo Stadium f’dan l-avveniment sportiv tant prestigjuz.

  # vimeo.com/94932939 Uploaded

GFA Roundup Series 2

GOZOTV.COM PRO

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.