SALÓNIK

 1. Salónik - kultúrne občerstvenie
  http://www.salonik.sk
  http://www.facebook.com/salonik.sk

  iniciatíva Zuzany Duchovej a združenia Local Act

  Miesto ponúkajúce občasné zastavenie sa v priestore pohybu reaguje na absenciu kultúrnej ponuky v staničnom priestore, so zámerom poskytnúť platformu na dialóg rôznych skupín, ktoré sa na komunikačnom uzle, akým stanica rozhodne je, stretávajú.
  Priestory salónika pôsobia ako prirodzený “kultúrny highlight” komplexu staničných budov. Nie je zanedbaným priestorom, ide skôr o “stratený” relikt minulých čias slávy železníc. Na toto dedičstvo nadväzujeme projektom so zámerom posunúť význam názvu salónik smerom k výstavnej a propagačnej činnosti aj smerom k širšej verejnosti.

  Kde? Prezidentský salónik na Hlavnej železničnej stanici - Bratislava
  video: Jano Šebík, http://www.sebik.tv

  # vimeo.com/105531761 Uploaded 1,620 Plays 0 Comments
 2. 24.10.2014 / Salónik / 18.30 / Hlavná stanica - Bratislava, nám. Franza Liszta 1
  http://www.salonik.sk

  Výtvarníčka Mária Čorejová je absolventkou maliarskej školy prof. Daniela Fischera na bratislavskej VŠVU. Jej ostatná séria kresieb sa dotýka vizuálnych symbolov známych svetových náboženstiev a prostredníctvom nečakaných detailov mení zaužívané nálady a vytvára ambivalentné obsahy. Slávnostný dekor Salónika tentokrát poslúži ako náznak akejsi kaplnky, slúžiacej všetkým potenciálnym urbánnym pútnikom na ich interpretáciu kultúrneho občerstvenia.

  Posun detailu niekedy posunie, ba až obráti celý význam pôvodného symbolu. Tieto princípy môžu fungovať v slovách, či obrazoch. Odobratie jedného mäkčeňa zo zaužívaného kresťanského slovného spojenia “krížová cesta” vytvorí čosi menej jasné, súčasné, profánne, zneisťujúce. Mária Čorejová praktizuje vizuálny hacking – a to v zmysle definície pojmu, využívanie známych vecí iným spôsobom. Kto sa nevyvíja, stagnuje. Krízová cesta je tá, ktorá nikam nevedie. Cesta je cieľ? Asi ako kedy. Kto má vo všetkom jasno je nutne podozrivý. Už Sokrates sa predsa dopracoval k poznaniu: Viem, že nič neviem. Ako vieme, že štvorhranný objekt s ozdobnými stĺpmi musí nutne slúžiť ako oltár? Čo vlastne o celom živote vieme?

  http://mariacorejova.sk/

  # vimeo.com/108785338 Uploaded 179 Plays 0 Comments
 3. Mária Čorejová: Krízová cesta
  Kurátorka: Zuzana Duchová
  Spolupráca: Zuzana Ivašková, Peter Liška
  Video: Maja Jagielska
  Hudba: Stroon / http://www.stroonmusic.net

  http://mariacorejova.sk

  # vimeo.com/110370751 Uploaded 60 Plays 0 Comments
 4. Stretneme sa 21.11.2014 v Salóniku.
  http://www.salonik.sk

  # vimeo.com/110865563 Uploaded 185 Plays 0 Comments
 5. S oslovenými aktérmi občianskej spoločnosti sme sa v Salóniku rozprávali o otázkach spojených s prácou, ktorú pre spoločnosť vykonávajú, či s nazeraním na aktivizmus.

  Odpovedá Laco Oravec, programový riaditeľ Nadácie Milana Šimečku.
  http://www.nadaciamilanasimecku.sk/

  Rozprávala sa a zaznamenávala: Zuzana Ivašková
  Ukulele: René Sahi Rashid
  Strih: Maja Jagielska
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Salónik – kultúrne občerstvenie
  Realizuje: Local Act

  Od septembra sa priestoru prezidentského salónika na Hlavnej železničnej stanici v Bratislave dočasne ujíma občianske združenie Local Act. Prostredníctvom výstav a podujatí aktuálneho umenia chcú realizátori oživiť priestor a niekoľkokrát ročne pripraviť pre verejnosť krátkodobé kultúrne akcie, ktoré by obohatili kultúrny život m(i)esta. Salónik získalo združenie do krátkodobého komerčného prenájmu od ŽSR.

  Viac informácií na http://www.salonik.sk.

  # vimeo.com/113087610 Uploaded 158 Plays 0 Comments

SALÓNIK

Salónik

http://www.salonik.sk

Miesto ponúkajúce občasné zastavenie sa v priestore pohybu reaguje na absenciu kultúrnej ponuky v staničnom priestore, so zámerom poskytnúť platformu na dialóg rôznych skupín, ktoré sa na komunikačnom uzle, akým stanica rozhodne je,…


+ More

http://www.salonik.sk

Miesto ponúkajúce občasné zastavenie sa v priestore pohybu reaguje na absenciu kultúrnej ponuky v staničnom priestore, so zámerom poskytnúť platformu na dialóg rôznych skupín, ktoré sa na komunikačnom uzle, akým stanica rozhodne je, stretávajú.

Priestory salónika pôsobia ako prirodzený “kultúrny highlight” komplexu staničných budov. Nie je zanedbaným priestorom, ide skôr o “stratený” relikt minulých čias slávy železníc. Na toto dedičstvo nadväzujeme projektom so zámerom posunúť význam názvu salónik smerom k výstavnej a propagačnej činnosti aj smerom k širšej verejnosti.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.