1. Holme Å starter langt inde i landet. Den løber kilometer efter kilometer urørt i sine naturlige slyng.
  Inden den når sit udløb i Varde Å, er vandet i åen forsvundet. Kun det vand der løber gennem en ubrugelig fisketrappe og et ødelagt ålepas skaber Holme Å's videre løb efter Hostrup stemmeværk. Vandet, der bliver stjålet fra åen, skal faktisk slet ikke bruges til noget. Det løber i Karlsgårde sø for at hindre bundvendinger og forhindre fortidens synder i at nå overfladen og se dagens lys. Der vurderes at ligge mellem 4 og 8 tons kviksølv fra Grindstedværket i søens bund. Reelt aner man ikke hvor meget. Ingen tør begynde at grave i fortidens synder. Alt vand kunne i princippet ledes udenom og søen fyldes op og på den måde begrave fortidens dumheder. Man kunne også grave slammet i bunden op, men ingen kender omfanget af forureningen - og dermed prisen. Fakta er at een af vore naturligt slyngede og lange åer, ikke siden tyverne har været tilgængelig for fiskenes frie vandringer. Et problem der skal tages højde for, før eller siden. Hvorfor vente?
  Hvad vil prisen være for at genoplive Gammel Holme Å? Et stort sandfang hvor Gammel Holme Å krydser den tidligere Ansager kanal og lidt muskelkraft til at hive et par skodder op i Hostrup stemmeværk! Vandets tilbagevenden til Holme Å kan ske gradvist ved at øge vandmængden år efter år. Den bedste og billigste måde at beholde gruset på bunden af det gamle åløb som stadig snor sig på det sidste stykke indtil den munder ud i Varde Å. I genopretningen af Varde Å er der taget højde for at Holme Å igen kan få sit vand sikkert med fra det gamle udløb og ud mod havet

  # vimeo.com/82052519 Uploaded 257 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode
 2. Out looking for jumping Salmon but no one there. Tried the 120 frame XAVC slowmotion on the water instead. Sigma 10mm fisheye and Sigma 120-300mm 2.8 lenses.

  The golden river is Varde Å on a day in winter. Lucky - found some shells from the River Pearl mussel. . Although the shells probably are nearly a hundred years old, they show that there are chances to find some non polluted mussels in that part of the river.

  # vimeo.com/82331859 Uploaded 248 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode
 3. De blev sat ud for at pleje engene om sommeren - Exmoor hestene. Da de skulle hentes, ville de ikke med hjem. Nu går de på tredie vinter, derude i engene og hygger sig. Vinteren betyder intet, for de er skabt til det vilde liv i vest.
  Læs mere her: naturguide.dk/vildhestene-ved-skjern-aa-deltaet/

  Jeg var ude for at teste superslow på kameraet (PMW-F5 - 150 billeder i sekundet) men det virker ufattelig dårligt på så rolige væsner. Jeg havde håbet på at de vilde vildheste var lidt vildere med lidt galopperen rundt og blæst i manken.

  # vimeo.com/83715635 Uploaded 178 Plays / / 2 Comments Watch in Couch Mode
 4. Vandkraftværket i Holstebro stemmer Storåen op. Det betyder at laks, havørreder, helt og andre fisk samt lampretter ikke kan trække op i Storåen for at gyde. For at mindske generne har man lavet et stryg ved ringvejen i Holstebro. Desværre så fungerer det ikke optimalt. Ved elfiskeriet i åen nedstrøms vandkraftværket er der masser af laks - opstrøms skal elfiskerne være heldige af fange bare en enkelt laks. Alligevel kunne dagens check i fiskefælden afsløre store flotte laks der havder fundet stryget og gået i fælden. Havde vandkraftsøen i Holstebro ikke været der og åen havde haft frit løb, ville de store mængder af trækkende fisk, nedenfor vandkraftværket, kunne sprede sig længere op i åen og udnytte gydepladserne længere oppe i det store vandløbssystem. Elkraftværket skaber også store problemer for ynglen når den trækker i havet. Det er kun et fåtal der finder stryget. De fleste bliver suget fast på gitteret som holder skidt fra turbinerne.
  Der kunne med andre ord være mange flere laks i Storåen - og i havet - end i dag.

  # vimeo.com/80749645 Uploaded 1,082 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode
 5. Havens banditter - men de er velkomne og superflotte fugle.
  Tillidsfulde er de ikke - men de har da til nød accepteret mit fjernstyrede kamera et par meter fra foderkuglerne. Det gør husskaderne ikke. Ved ikke hvordan jeg skal komme tæt på dem. De er allerede så småt i gang med at gøre kur til hinanden oppe ved reden i træerne - men de er bare væk når mit kamera er sat op i nærheden på et 7 meter stativ,

  # vimeo.com/60111198 Uploaded 264 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode

Nature from Denmark

Bo Skelmose Plus

All kind of stuff from the Danish nature.

Browse This Channel

Shout Box

 • Myles Thompson

  Optagelser fra min haven i Aarhus...

  "A little girl hoping to make a change in the world, one patch of grass at a time!"

  vimeo.com/29067223

  by Myles Thompson

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels. Channels