1. تمرین-دمانستریشن؛ بازیگر، همیشه در سفر
  یافتن تکنیک شخصی بازیگر در طی تمرینات یک اجرا

  # vimeo.com/275367086 Uploaded 17 Plays 0 Comments
 2. VU04
  Eugenio Barba & Odin teatret
  13 April 2017 . Millad Mall . Qom . Iran

  # vimeo.com/246567528 Uploaded 205 Plays 0 Comments
 3. Las Hormigas es un espectáculo solo performance y en desarrollo de la compaña teatral El Garaje y realizado con un actor que narra una hora de la vida de una persona. Una hora de la vida de una hormiga extranjera y desconocida que poco a poco la expulsan de la cola de otras hormigas.

  • http://garagetheater.ir/es/performances/ants/
  • 4 de octubre - 24 de noviembre 2017, 16:00
  • Teatro Independiente de Teherán
  • Ticket: http://tiw.al/ants

  Ants is a solo performance from Garage Theater Company that is continuously being developed. The performance shows an hour of the life of an alienated ant that is gradually ejected from the queue of the other ants.

  • http://garagetheater.ir/performances/ants/
  • 4th October - 24th November 2017 , 16:00
  • Tehran Independent Theater
  • Ticket : http://tiw.al/ants

  مورچه‌ها یک نمایش تکنفره(solo performance) و در حال توسعه از کمپانی تئاتر گاراژ است که به روایت یک ساعت از زندگی یک انسان میپردازد. ساعتی از زندگی مورچه ای بیگانه که آرام آرام از صف دیگر مورچه ها به بیرون رانده می شود.

  ¶ مورچه‌ها

  نویسنده: احسان عزتی، علی علوی
  کارگردان: علی علوی
  بازیگر: سعید اکبرزاده

  • تئاتر مستقل تهران
  • ۱۲ مهر تا ۰۳ آذر ۱۳۹۶؛ ساعت ۱۶
  • خرید بلیت : http://tiw.al/ants

  # vimeo.com/235666539 Uploaded 248 Plays 0 Comments
 4. Garage Theater, chosen by the Iranian Association of Theater Critics as the best theater group of the year 2016-2017

  گاراژتیاتر، برترین گروه تئاتر سال ۱۳۹۵ از دیدگاه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانۀ تئاتر ایران

  Con la opinión de la asociación de los autores, críticos e investigadores de la Casa del Taeatro, el grupo teatral del Garaje, ha sido eleccionado como la mejor companía teatral del año 2016-2017.

  # vimeo.com/234452413 Uploaded 249 Plays 0 Comments
 5. "Inhabit the sea / innhabit the borders / inhabit yourself" LC in
  A performance about Limits, Hidden Pain, Precarious Life and Death in Mediterranean Sea. A bathtub and a human body in relationship, absurd and idiot, hard and soft, object and subject, both containers of vulnerability and censorship in the XXI Century. The game begins. Images, sounds, odours and touchs. Poetry. My eyes in yours. A partiture in the now and here. Love comes in the middle of nowhere.
  A visual and physical action released in 2014 in LOS OFICIOS TERRESTRES, in the island of Mallorca (Spain). The performance is adapted and presented expressly for the X Audiovisual Arts Festival in Corfu (21th May 2016) and ASFA BBQ Athens Festival of Performance (4th June 2016). This action is grown up during two years and incorporates a collaborative audiovisual experimentation.

  # vimeo.com/169856914 Uploaded 1,210 Plays 0 Comments

Garage Theater Company

Ali Alavi

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.