1. A través d’un tub elàstic observem amb visió directa per vídeo càmera l’aspecte de l’estòmac i primeres parts del budell prim. Es valoren les lesions que hi puguin haver i treure’n biòpsies si s’escau.

  A través de un tubo elástico observamos con visión directa por vídeocámara el aspecto del estómago y primeras partes del intestino delgado. Se valoran lasposibles lesiones y se extraen biopsias si procede.

  Through an elastic tube we observe, with direct vision through video camera, the aspect of the oesophagus, stomach and the first parts of the small bowel (duodenum). The findings are assessed and a biopsy made if required.

  # vimeo.com/108771034 Uploaded 110 Plays 0 Comments
 2. Visió de tot el budell gros i centímetres finals del budell prim. La prova d’elecció per a l’estudi dels PÒLIPS colònics i pel despistatge de càncer de còlon.

  Visión de todo el intestino grueso y centímetros finales del intestino delgado. Se trata de la prueba de elección para el estudio de pólipos colónicos y el despistaje del càncer de colon.

  Vision of all the large bowel and final centimetres of the small bowel. It is the main exploration for the assessment of polyps and the screening of colon cancer.

  # vimeo.com/108771035 Uploaded 38 Plays 0 Comments

Tècniques exploratòries Digestiu Girona

Digestiu Girona

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.