1. Victoria Deluxe was aanwezig op Manifiësta en capteerde de lezing van Angela Davis.

  # vimeo.com/107046205 Uploaded 531 Plays 0 Comments
 2. Een brede groep Gentse burgers/activisten heeft op maandag 13 januari 2014 de groep Afghanen warm ontvangen. Hun aankomst in Gent kadert in een driedaagse staptocht door Vlaanderen met de bedoeling om bij Vlaamse burgers een zo breed mogelijk draagvlak te creëren opdat er geen Afghanen meer zouden uitgewezen worden naar hun land – dat nog steeds in oorlog is.

  Een videoverslag door Tourad Kane.
  gentsolidair.be

  # vimeo.com/84668603 Uploaded 28 Plays 0 Comments
 3. De doortocht van de tyfoon Haiyan (ter plaatse Yolanda genoemd) op de Filipijnen laat niemand onbewogen.
  Er is een sterke band tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de Filipijnen, Belgische organisaties en Filipijnse zelforganisaties. Daarom was er op 13 november 2013 een spoedoverleg over de noodsituatie in de Filipijnen. De aanwezige organisaties en individuen beslisten een tijdelijke feitelijke vereniging op te richten: Samen voor de Filipijnen.
  Samen voor de Filipijnen wil, in aanvulling op de vele andere waardevolle hulpinitiatieven, in de eerste plaats de lokale volksorganisaties in de Filipijnen financieel ondersteunen. We werken daarvoor samen met Balsabayan van Bayan.
  Bayan is de moeder der volksorganisaties in de Filipijnen. Het is een alliantie van meer dan duizend organisaties en telt meer dan een miljoen leden van verschillende sociale klassen en sectoren: advocaten, leerkrachten, boeren, vissers, studenten, vrouwen, inheemse volkeren, ambtenaren… Allen samen strijden ze voor nationale onafhankelijkheid, democratie en zelfbeschikking.
  Balsabayan is een door Bayan opgerichte noodhulp- en heropbouwoperatie. De verzamelde gelden gaan rechtstreeks naar de slachtoffers van de verwoestende tyfoon Haiyan. Dankzij Bayans wijd verspreide netwerk over de eilandengroep hebben ze een goed zicht op de situaties en de noden in de rampgebieden, waardoor de nodige middelen zeer efficiënt en effectief op de juiste plaats terechtkomen. In de eerste plaats gaat het om water en voedsel, gezondheidszorg en onderdak. Maar omdat verschillende eilanden volledig verwoest zijn volstaat het niet om voor water en voedsel te zorgen. In tweede instantie moet er werk worden gemaakt van de wederopbouw van de gemeenschappen, en moeten er mogelijkheden worden gecreëerd opdat de Filipino’s opnieuw in hun levensonderhoud zouden kunnen voorzien. Bijvoorbeeld door landbouwgronden vrij te maken en ze zo snel mogelijk zaaiklaar te maken, door in zaden en materiaal te voorzien, ... Hiervoor hebben de Filipino’s geld nodig. De meest dringende nood is dan ook geld voor noodhulp en een doorstart voor de heropbouw.

  Samen voor de Filipijnen opende hiervoor een rekening: BE66 8905 9432 0243

  # vimeo.com/81187053 Uploaded 224 Plays 0 Comments
 4. Halverwege 2010 – in de slipstream van een nieuwe economische en financiële crisis – besluit Victoria Deluxe (Gent) de aanzwellende straatprotesten in beeld te brengen. Het opzet is de inhoudelijke motieven en de gebruikte actiemiddelen van de manifestanten te documenteren.

  We coachten een veertigtal participanten en medewerkers in het interviewen, filmen en monteren en trokken de voorbije drie jaar op geregelde basis naar manifestaties en acties op zoek naar wat mensen tot strijd en verzet brengt.

  Uit de bijna driehonderd uur interview- en beeldmateriaal ontwikkelden we eerst korte filmpjes die via de sociale media werden verspreid. De voorbije maanden werkten we aan een documentaire als sluitstuk van dit sociaalartistiek project.

  cRISEs UP vertrekt van de groeiende sociale strijd van de vakbonden en andere sociale bewegingen in België. Aansluitend trekken we naar de Indignados en Occupyers die wereldwijd van zich laten horen en gaan we op zoek naar wat hen onderscheidt van maar ook verbindt met de klassieke sociale bewegingen. We reizen naar Egypte, New York, Chicago, Montreal en Madrid om er de indrukwekkende protesten van jonge en oudere verontwaardigden in beeld te brengen.

  De documentaire neemt de vorm aan van een nieuwe ‘common’: niet één maker, maar een gemeenschap van mensen werkte collectief rond een gemeenschappelijk doel. cRISEs UP geeft een gezicht aan de strijd van mensen uit de basis van onze samenleving die zich tegen de uitwassen van een roofzuchtig economisch en financieel systeem verzetten. CRISEs UP wordt nadien vertoond in Studio Skoop vanaf 18 april tem 1 mei 2013 om 20u. (7 euro aan de kassa – 5 euro reductie)

  # vimeo.com/61528558 Uploaded 1,068 Plays 0 Comments
 5. Op vrijdag 22 maart zond AVS deze reportage van het sociaal artistiek project cRISEs UP uit.

  # vimeo.com/62609301 Uploaded 328 Plays 0 Comments

Actie!

Victoria Deluxe PRO

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.