1. Wij, progressieve Nederlanders van diverse komaf, weigeren het progressieve gedachtegoed, dat niet alleen in Nederland maar in het hele Westen een motor is geweest achter de vrijheid en moderniteit, op te geven.’

  Op 18 mei verscheen in de Volkskrant een manifest voor Vrij Links, naar aanleiding hiervan organiseert De Balie op 22 mei een gesprek. In dit pamflet pleiten Keklik Yücel, Asis Aynan, Eddy Terstall en Femke Lakerveld voor een ‘Vrij Links’ dat weer trouw is aan haar vrijzinnige, seculiere wortels.

  Ze zijn ongerust over de groeiende polarisatie en segregatie en pleiten voor een vrij en onbelemmerd debat, een levensbeschouwelijk-neutrale staat, seculier onderwijs voor alle kinderen en een herwaardering van individuele vrijheid, opdat volgende generaties niet verstoken blijven van de moderniteit waaraan wij onze vrijheid te danken hebben. Ze vragen zich af of Nederland nog wel het land is waarin een wereldbeeld geschokt of uitgedaagd mag worden en wat in deze tijd de waarde van het vrije woord is. Spinoza plantte ooit de zaden voor democratie en seculier gedachtegoed als onderdeel van het vrije Europa waarin we nu leven. De vrijheid in de vorm waarin we haar kennen is door generaties voor bedacht en bevochten, maar onze vrijheden zijn niet vanzelfsprekend en behoeven voortdurend onderhoud, aldus de schrijvers van het manifest. Ligt de toekomst van links inderdaad in een links dat trouw is aan haar vrijzinnige, seculiere wortels?

  We bespreken het met voorzitter van het Humanistisch Verbond Boris van der Ham, politicoloog en publicist Mounir Samuel, schrijver Asis Aynan, voormalig Kamerlid voor de PvdA Keklik Yücel, filmregisseur Eddy Terstall en socioloog en publicist Merijn Oudenampsen.

  Femke Lakerveld zal het manifest voorlezen.

  Maajid Nawaz, Brits auteur, activist, columnist en politicus, zal een inleiding geven in het Engels. De rest van het gesprek is in het Nederlands.

  Moderator: Naeeda Aurangzeb

  Livestream 2018-05-22

  Deze video staat ook op:
  vimeo.com/debalie/vrijlinks
  youtu.be/pFljp1AX6GE

  debalie.tv
  debalie.nl/agenda/podium/naar-een-vrij-links%3f/e_9783479/p_11771741/

  De Balie social media:
  vimeo.com/debalie
  youtube.com/debalievideo
  twitter.com/DeBalie
  facebook.com/debalie
  instagram.com/de_balie

  Site: debalie.nl
  .

  # vimeo.com/271364778 Uploaded 476 Plays 0 Comments
 2. Tijdens dit programma spreken we met Tom Polnaija, een van de kapers van de basisschool in Bovensmilde. Hij legt uit hoe hij de woede, verdriet en diepe teleurstelling van zijn ouders heeft ingeslikt, hoe hij radicaliseerde en een terrorist werd. De daden van Tom hebben ook zijn zoon, Joenoes Polnaija, sterk beïnvloed. Joenoes vertelt zijn kant van het verhaal. Hij speelt deze avond scènes en liederen uit de voorstelling die hij hierover gemaakt heeft.

  Bij aankomst in Nederland in 1951 werd Tom met zijn familie in het voormalige concentratiekamp Westerbork ondergebracht, 12 kilometer van de bewoonde wereld. De naam Westerbork was veranderd in Kamp Schattenberg. De leefomstandigheden in Schattenberg deden de naam van het kamp geen eer aan. Alle Molukkers zaten bij elkaar en waren tot elkaar veroordeeld. Tom: “Het voelde als het wilde westen. Velen liepen zichtbaar met wapens. Wapens afkomstig uit de koffers van de mannen die klaar stonden om terug te keren naar de Molukken. Wapens die waren gebruikt in het KNIL.”

  Schattenberg is een broedplaats vol frustraties, spanningen en geweld. Tegelijkertijd wordt er gezwegen, is er verdriet en het gemis van thuis. Wat heeft dat met Tom gedaan? Hoe wordt haat geboren, hoe gevoed en hoe kom je zover dat je een gijzelnemer wordt?

  Tom heeft in de gevangenis de haatspiraal kunnen ombuigen, neemt verantwoordelijkheid voor zijn daden. Hij wil zijn verhaal delen, de dialoog aangaan met de toenmalige slachtoffers.
  Hoewel de omschakeling van haat naar liefde centraal staat in zijn verhaal, is de ontwikkeling van de haat een belangrijke stap om het proces te snappen. Niet om de daden te vergoelijken, maar om inzicht te krijgen hoe frustratie zijn uitweg zoekt als we ons niet gehoord voelen.

  Ook nu zijn er in onze samenleving groepen die gefrustreerd zijn. Tom wil met het delen van zijn verhaal de boodschap uitdragen dat communicatie een onmisbare schakel is in de stap naar verbetering. Als we blijven praten en luisteren, is er ruimte voor begrip. Hoewel de weg naar verbetering en meer sociale cohesie tussen verschillende bevolkingsgroepen soms ver lijkt, geven verhalen als die van Tom Polnaija ons hoop. Zoals hij zelf zei tijdens de Masterclass van Herman Cools op 16 februari 2018: “Ik wil de toekomst in, daar moeten we zijn met zijn allen. Schouder aan schouder.”

  Joenoes Polnaija – zoon van Tom – heeft samen met theatermaker Fiona Kelatow de muzikale intieme voorstelling DENGAR gemaakt. Met DENGAR willen zij, als derde generatie Molukkers in Nederland, een brug slaan tussen het verleden en het heden en vertellen wat niet verteld wordt. Terwijl Joenoes Molukse melodieën laat klinken, neemt hij je mee terug de schoolbanken in. We zien gesloten koffers van zijn opa en gaan van schepen vol specerijen naar stilstaande treinen. Wat betekenen de daden die zijn vader in het verleden heeft verricht vandaag voor Joenoes? Hij vertelt zíjn kant van het verhaal, speelt fragmenten en enkele liederen uit de voorstelling.

  deweekvanherdenkenvolleven.nl/dinsdag-1-mei-20-30-uur-de-balie-amsterdam
  deweekvanherdenkenvolleven.nl

  Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds.
  vfonds.nl

  Livestream 2018-05-01

  Deze video staat ook op:
  vimeo.com/debalie/terroristen
  youtu.be/_fqkjgIlkvg

  debalie.nl/agenda/podium/het-nationale-herdenkingsdebat/e_9783413/p_11771430/
  debalie.tv

  De Balie social media:

  vimeo.com/debalie
  youtube.com/debalievideo
  twitter.com/DeBalie
  facebook.com/debalie
  instagram.com/de_balie

  Site: debalie.nl
  .

  # vimeo.com/267479396 Uploaded 606 Plays 0 Comments
 3. In the midst of the Egyptian Arab Spring, Bassem Youssef makes a decision that’s every mother’s worst nightmare... He quittes his job as a heart surgeon to become a full-time comedian. Dubbed, 'The Egyptian Jon Stewart,' Bassem creates the satirical show, Al Bernameg. The weekly program quickly becomes the most viewed television program in the Middle East, with 30 million viewers per episode. The Daily Show with Jon Stewart averaged two million viewers. In a country where free speech is not settled by law, Bassem’s show becomes as controversial as it popular. He and his staff must endure physical threats, protests, and legal action, all because of jokes. As Bassem attempts to remain on the air, keep his staff safe, and not get arrested, he continues to let those in power know they’re being held accountable. Despite increasing danger, the team at Al Bernameg employ comedy, not violence, to comment on hypocrisy in media, politics, and religion.

  Tickling Giants follows the team of Al Bernameg as they discover democracy is not easily won. The young women and men working on Bassem’s show are fearless revolutionaries, who just happen to be really, really funny.

  Talk after the film with the one and only Bassem Youssef.

  Livestream 2018-04-22

  This video is also at:
  vimeo.com/debalie/ticklinggiants
  youtu.be/3zUsTTWfnfo

  debalie.nl/agenda/cinema/de-balie-kijkt-tickling-giants-met-bassem-youssef/e_9783373/p_11771318/

  N E D E R L A N D S :

  Tijdens de opkomst van de Arabische Lente neemt Bassem Youssef de beslissing om zijn baan als hartchirurg op te geven en een komedieshow te beginnen. Bassem, die ook wel de 'Egyptische Jon Stewart' wordt genoemd, creëerde een satirische show, Al Bernameg. Het wekelijkse programma wordt al snel het meest bekeken televisieprogramma van het Midden-Oosten, met 30 miljoen kijkers per aflevering. In perspectief, The Daily Show van Jon Stewart heeft gemiddeld twee miljoen kijkers. In een land waar vrijheid van meningsuiting niet in de grondwet is opgenomen, wordt Bassem's show al snel even controversieel als populair. Zijn staff en hij krijgen fysieke dreigementen, protesten en juridische stappen te verduren, allemaal vanwege wat grappen. Tewijl Bassem probeert de show draaiende te houden en zijn staff veilig, blijft hij de mensen met macht eraan herinneren dat ze aansprakelijk worden gehouden voor hun acties. Ondanks het toenemende gevaar, blijft het Al Bernameg-team komedie gebruiken in plaats van geweld, om commentaar te leveren op hypocrisie in de media, politiek en religie.

  Tickling Giants volgt het team van Al Bernameg tijdens hun ontdekking dat democratie niet makkelijk te winnen is. De jonge vrouwen en mannen die bij Bassem's show werken zijn onverschrokken revolutionairen, die ook nog eens erg grappig blijken te zijn.

  Na afloop van de film gaan we in gesprek met de enige echte Bassem Youssef.

  De Balie social media:

  vimeo.com/debalie
  youtube.com/debalievideo
  twitter.com/DeBalie
  facebook.com/debalie
  instagram.com/de_balie

  Site: debalie.nl
  .

  # vimeo.com/265977082 Uploaded 89 Plays 0 Comments
 4. Kunstenaars in ‘Het is Gezien’ lezen en bespreken de verdediging die Gerard Reve vijftig jaar geleden voerde tegen een aanklacht van ‘smadelijke godslastering’. Aan de hand van hun eigen ervaringen onderzoeken ze hoe het vandaag de dag gesteld is met de vrijheid van kunst in Nederland. Een avond film en gesprek met Vonne van der Meer, Theodor Holman, Erik Lieshout en Tom Rooduijn.

  Het begon allemaal met deze tekst van Gerard Reve : ’Als God zich opnieuw in Levende Stof gevangen geeft, zal hij als ezel terugkeren, hoogstens in staat een paar lettergrepen te formuleren, miskend en verguisd en geranseld, maar ik zal hem begrijpen en meteen met hem naar bed gaan, maar ik doe zwachtels om zijn hoefjes, zodat ik niet te veel schrammetjes krijg, als hij spartelt bij het klaarkomen.’ Hiervoor werd Reve aangeklaagd wegens ‘smadelijke godslastering’. In een virtuoos pleidooi voor de vrijheid van de kunstenaar verdedigde hij zich voor de rechtbank, en wist hij uiteindelijk vrijspraak te krijgen. Nu, vijftig jaar later, lezen zeven schrijvers en kunstenaars deze tekst voor in de rechtszaal waar het proces plaatsvond en praten zij over de vrijheid en onvrijheid van hun eigen kunst in het Nederland van nu.

  De film wordt ingeleid door een kort gesprek met filmmakers Erik Lieshout en Tom Rooduijn. In het nagesprek met Theodor Holman en Vonne van der Meer staat de (on)vrijheid in de kunst en het 'Ezelproces' centraal.

  Theodor Holman (Amsterdam, 9 januari 1953) is schrijver, columnist, scenarioschrijver, radiopresentator en reviaan. In 2010 verscheen van zijn hand Gerardje, notities van een Reve-liefhebber.
  Vonne van der Meer (Eindhoven, 1952) is schrijver en voorzitter van PEN Nederland. In 1985 debuteerde ze met de verhalenbundel Het limonadegevoel en andere verhalen, bekroond met de Geertjan Lubberhuizenprijs. Sindsdien verscheen er van haar elke twee, drie jaar een roman, novelle of verhalenbundel. Bij het grote publiek werd ze bekend met de roman-in-verhalen Eilandgasten. PEN stelt zich oorspronkelijk ten doel het contact en de samenwerking tussen schrijvers, dichters, essayisten, historici, vertalers, critici, uitgevers, journalisten en scenarioschrijvers, in binnen- en buitenland te bevorderen, onafhankelijk van politieke of andere overtuigingen. PEN laat een krachtige stem horen in de strijd tegen censuur in welke vorm dan ook en is een niet-politieke, onafhankelijke vereniging, waarvan schrijvers op voordracht lid kunnen worden, ongeacht nationaliteit, taal, ras, kleur of religie.

  Moderatie: Absaline Hehakaya (Hoofd cinema De Balie)

  Livestream 2018-04-11

  Deze video staat ook op:
  vimeo.com/debalie/hetisgezien
  youtu.be/rkOTXT6mRsM

  debalie.nl/agenda/cinema/de-balie-kijkt-het-is-gezien/e_9783360/p_11771206/

  debalie.tv

  De Balie social media:

  vimeo.com/debalie
  youtube.com/debalievideo
  twitter.com/DeBalie
  facebook.com/debalie
  instagram.com/de_balie

  Site: debalie.nl
  .

  # vimeo.com/264304088 Uploaded 227 Plays 0 Comments
 5. Hoeveel ruimte is er voor religie in een seculiere samenleving? Als we naar het maatschappelijke debat over de excessen van godsdiensten kijken – het misbruik in de katholieke kerk, misbruik in joodse gemeenschappen en het terrorisme uit naam van god – lijkt het makkelijk om te oordelen. Maar religie biedt juist ook houvast en zingeving in een snel veranderende wereld. Op de hele wereld is er geen volk te vinden zonder religie. Gelovig zijn zit dus niet alleen diep verankerd in onze cultuur, maar ook in ons menszijn.

  Het aantal gelovigen op de wereld blijft in weerwil van het maatschappelijke debat gestaag toenemen. Daarom praten we op 8 april met atheïsten en theïsten over de invloed van religie op de maatschappij in de moderne tijd. Brengt religie meer vrede, of meer oorlog?
  Met: Floris van den Berg (atheïst), Tamarah Benima (Joods), Hans-Martien ten Napel (Protestants), Nahed Selim (Katholiek), Alaeddine Touhami (Moslim) en Paul Cliteur (atheïst).

  Sprekers:

  Tamarah Benima (jodin) is rabbijn en journaliste/columniste. Jodendom geen geloof in christelijke zin, maar een beschaving. Het Jodendom vooral als een godsdienst te beschouwen, zet iedereen op het verkeerde been. Benima leidt twee joodse gemeenten, een liberaal-joodse in Noord-Nederland en een Amsterdamse, die verbonden is met Jewish Renewal en Liberal Judaism. Haar laatste boek heet ‘Joodser dan dit krijgt u het niet’. Een hoorcollege-reeks heeft de titel ‘De Joodse Beschaving’.

  Floris van den Berg (atheïst) Floris van den Berg is filosoof en atheïst. Hij is auteur van onder andere ‘Hoe komen we van religie af?’ en ‘De vrolijke feminist’. Onlangs verscheen zijn boek ‘De olijke atheïst’. Van den Berg zet zich in voor een wereld met minder leed en meer waarheidsliefde. Hij vindt dat we religie af moeten zweren.

  Nahed Selim (ex-moslim nu katholiek) Nahed Selim is geboren in Egypte in 1953. Sinds 1979 woont ze in Nederland en werkt ze als tolk/vertaalster Arabisch. In het verleden was ze publiciste en schreef meerdere boeken die te maken hadden met vrouwen en islam. In 2013 transformeerde ze van een feministische islamcriticus in een conservatieve christen.

  Hans Martien ten Napel (protestants) Hans-Martien ten Napel is als universitair hoofddocent Staats- en Bestuursrecht werkzaam aan de Universiteit Leiden. In 2014 ontving hij een Research Fellowship in Legal Studies van het Center of Theological Inquiry in Princeton, NJ. In het voorjaar van 2017 verscheen, mede als uitvloeisel van dit fellowship, van zijn hand de monografie Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human (Routledge).

  Alaeddine Touhami deed samen met de familie Rouidi mee aan het EO-programma Tijs en de Ramadan. Hij is ook de initiatiefnemer van Het Huis van Vrede in Almere. Het Huis van Vrede is een ruimte waar verschillende culturen bij elkaar komen en samen werken. Er vinden activiteiten plaats gericht op ontplooiing van de jeugd, op het gebied van cultuur, maatschappij, kunst en natuur.

  Paul Cliteur (atheïst) Paul Cliteur is rechtsgeleerde, filosoof en overtuigd atheïst.

  Livestream 2018-04-08

  Deze video staat ook op:
  vimeo.com/debalie/theisme
  youtu.be/pM39Nl5-vOY

  debalie.nl/agenda/podium/(a)the%c3%afsme/e_9783345/p_11771149/

  debalie.tv

  De Balie social media:

  vimeo.com/debalie
  youtube.com/debalievideo
  twitter.com/DeBalie
  facebook.com/debalie
  instagram.com/de_balie

  Site: debalie.nl
  .

  # vimeo.com/263750728 Uploaded 357 Plays 0 Comments

De Balie TV - Religie

De Balie Premium

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.