1. Anki Andersson verksamhetschef för Ungdom och förening Botkyrka kommun berättar hur de arbetar med ungdomspolitik.

    # vimeo.com/113264672 Uploaded
  2. Eva Theisz vikarierande generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor berättar varför det finns en ungdomspolitik i Sverige.

    # vimeo.com/113264975 Uploaded

Ungdomspolitik

MUCF

Den 17 juni 2014 beslutade riksdagen om en ny ungdomspolitik. Det nya målet för ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Ungdomspolitiken…


+ More

Den 17 juni 2014 beslutade riksdagen om en ny ungdomspolitik. Det nya målet för ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Ungdomspolitiken i Sverige omfattar hela ungdomstiden, det vill säga både övergången från barn till ungdom och övergången från ungdom till vuxen. Den nationella ungdomspolitiken bestäms av regering och riksdag. De ungdomspolitiska målen är styrande för all statlig verksamhet.

Ungdomspolitiken är uppdelad i fem huvudområden:
1) Utbildning och lärande
2) Arbete och försörjning
3) Hälsa och utsatthet
4) Inflytande och representation
5) Kultur och fritid

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.