1. # vimeo.com/88399062 Uploaded 63 Plays 0 Comments
  2. Už tradičná lyžovačka v Dolomitoch, rodinná a priateľská atmosféra v duchu oratoriánskej charizmy, krása prírody, radosť zo športu, silné momenty modlitby, sviatostného života, každodenná sv. omša, rozhovory, džavot detí, a veľa iného.

    # vimeo.com/89282882 Uploaded 197 Plays 0 Comments
  3. # vimeo.com/107221692 Uploaded 245 Plays 0 Comments
  4. Symbolisticky dramatizovaná krížová cesta na Veľký Piatok je projekt, ktorý vznikol v atmosfére oratoriánskej kreativity v spolupráci s režisérom Marekom Mokošom. Kombinácia modlitby, špekulatívneho zamyslenia a symbolu sa ukázali ako mimoriadne účinný a moderný formát schopný "hovoriť k srdcu" (bl. Newman). Vďaka talentovaným mladým ľuďom, nadšeniu, obetavosti sa zrodilo toto dielo v seneckej farnosti a uskutočnilo sa na Veľký Piatok 2014 v seneckom mestskom Amfiteátri. Viac na: http://www.oratoriani.sk

    # vimeo.com/92781097 Uploaded 348 Plays 0 Comments

Oratorium

Juraj Vittek

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.