1. Διανοούμενοι και «Δεκέμβρης». Σιωπή ή παρέμβαση;

    Σύμφωνα με τη θεωρία των διανοουμένων, ο διανοούμενος δεν είναι αυτός που απλά ανήκει στα «διανοητικά επαγγέλματα». Ούτε είναι κάποιος που στοχάζεται και υπερασπίζεται τις αιώνιες και ανιδιοτελείς αξίες της Ανθρωπότητας, αναζητώντας την Αλήθεια. Ούτε, τέλος, ένα ανήσυχο πνεύμα που αποστολή του είναι να κρίνει και να σκέφτεται πάντα «ενάντια». Αντιθέτως, ο διανοούμενος, προϊόν της νεωτερικότητας, είναι ένα άτομο του πολιτιστικού – δημιουργός ή καταναλωτής – που αφήνει το πεδίο της επαγγελματικής του αρμοδιότητάς για να παρέμβει, με το κύρος του, σε υποθέσεις της δημόσιας σφαίρας. Η λειτουργία του, λοιπόν, είναι ουσιαστικά πολιτική. Με βάση τον παραπάνω ορισμό, πώς μπορεί να αξιολογηθεί η στάση των διανοουμένων τις μέρες του Δεκέμβρη; Σιώπησαν ή εκφράστηκαν παίρνοντας θέση για το ότι συνέβαινε γύρω τους; Και αν ορισμένοι παρενέβησαν στη δημόσια σφαίρα, ποιοι είναι αυτοί; Ποιές μορφές παρέμβασης επέλεξαν και ποιο ήταν το περιεχόμενο τους; Διαφωνούν ή συμφωνούν μεταξύ τους; Λαμβάνοντας υπόψη πως ένας από τους προνομιακούς – όχι όμως αποκλειστικός – χώρους παρέμβασης των διανοουμένων είναι τα έντυπα μέσα ενημέρωσης, ερευνήθηκε το περιεχόμενο δέκα εφημερίδων (Αυγή, Α1, Ελευθεροτυπία, Ελεύθερος Τύπος, Εποχή, Καθημερινή, Τα Νέα, Το Βήμα, Πριν) για την περίοδο από τις 7 Δεκεμβρίου του 2008 έως και τις 11 Γενάρη 2009 (πρώτη Κυριακή μετά το τελευταίο συλλαλητήριο στις 9/01/2009). Σκοπός της έρευνας είναι να εντοπιστούν οι διανοούμενοι που παρενέβησαν σε αυτά τα έντυπα, τη συγκεκριμένη περίοδο, για τα γεγονότα του Δεκέμβρη, οι μορφές της παρέμβασης τους (υπογραφή εκκλήσεων, ανοικτές επιστολές, κοινά κείμενα, άρθρα, κλπ) καθώς και, μέσα από μια ανάλυση περιεχομένου κατά θέματα, να οριοθετηθούν οι θέσεις τους και τα ζητήματα που τους απασχόλησαν. Ο αριθμός των παρεμβάσεων, η μορφή και το περιεχόμενο τους φανερώνουν ότι «υποθέσεις», όπως ο «Δεκέμβρης», που συγκλονίζουν τη δημόσια σφαίρα, αποτελούν για τους διανοούμενος μια πρώτη τάξης ευκαιρία να εκφραστούν και να αντιπαρατεθούν δημόσια, επιβεβαιώνοντας τη βασική τους πολιτική λειτουργία.

    # vimeo.com/9439000 Uploaded 103 Plays 0 Comments
  2. Δώστε μας πίσω το μέλλον μας: Κίνητρα, αναπαραστάσεις και ταυτότητες στην συλλογική δράση των μαθητών του Δεκέμβρη

    Η παρουσίαση αυτή αποσκοπεί να αναλύσει τους κοινωνιο-ψυχολογικούς παράγοντες που ώθησαν σε διαμαρτυρία μαθητές μετά την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Μέσα από δύο εμπειρικές έρευνες όπου συμμετείχαν πάνω από 300 μαθητές της Α΄ λυκείου σχολείων της Αθήνας αμέσως μετά τα γεγονότα του Δεκέμβρη, στοχεύουμε να εξετάσουμε τον ρόλο των ταυτοτήτων, των κινήτρων, των στόχων και των αναπαραστάσεων των μαθητών στη συμμετοχή τους σε διαφορετικού τύπου δράσεις. Επίσης η ανάλυση των δεδομένων θα μας επιτρέψει να σκιαγραφήσουμε σε τι διαφέρουν κοινωνιοψυχολογικά οι μαθητές που συμμετείχαν από τους μαθητές που δεν συμμετείχαν. Η παρουσίαση θα στηριχθεί αφενός στα θεωρητικά πλαίσια των Klandermans 1997, Simon et al. 1998, σύμφωνα με τα οποία η συμμετοχή σε συλλογική δράση, εκτός από μια σειρά κινήτρων (συλλογικό, κοινωνικό και ανταμοιβής) και την ταύτιση με την πληττόμενη κατηγορία, εξαρτάται κυρίως με την ταύτιση με την κατηγορία των ακτιβιστών, δηλαδή εκείνων που προχωρούν σε δράσεις και εκφράζουν το κίνημα. Το μοντέλο αυτό εξετάστηκε στην πρώτη έρευνα όπου διαφάνηκε ότι οι παράγοντες που σχετίζονται με τη συμμετοχή είναι το κοινωνικό κίνητρο (η σημασία της συμμετοχής για σημαντικά πρόσωπα του περιβάλλοντος) και το κίνητρο ανταμοιβής (τα προσωπικά οφέλη από το κίνημα εξαιρουμένου του προσωπικού κόστους), καθώς και η ταύτιση με τους ακτιβιστές. Το συλλογικό κίνητρο που εκφράζεται από τον λόγο της συμφωνίας με τους στόχους του κινήματος ως προς την αξία τους, καθώς και η ταύτιση με την κατηγορία “μαθητές”, δεν σχετίζονται με τη συμμετοχή. Αυτό υποδεικνύει από τη μια ότι οι στόχοι της κινητοποίησης αυτής δεν ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας καθώς επίσης ότι η ταύτιση με την ευρύτερη κατηγορία των μαθητών δεν ήταν αρκετή για να ωθήσει στη συμμετοχή. Αντίθετα, η ταύτιση με τους ακτιβιστές φάνηκε σημαντικός παράγοντας που μάλιστα διαμεσολαβεί την επίδραση των κινήτρων. Για να ερευνηθεί περαιτέρω αυτό το εύρημα χρησιμοποιήθηκε το θεωρητικό πλαίσιο των Simon και Klandermans 2001, σε μια δεύτερη έρευνα με στόχο τη διερεύνηση του ρόλου μιας πολιτικοποιημένης ταυτότητας που σύμφωνα με το μοντέλο δημιουργείται όταν συντρέχουν τρεις παράγοντες: α) όταν μια ομάδα συνειδητοποιεί ότι έχει κοινά προβλήματα, β) όταν αποδίδει αυτά τα προβλήματα σε μια άλλη κατηγορία και γ) όταν προσπαθεί να εμπλέξει στη σύγκρουση την υπόλοιπη κοινωνία. Στη δεύτερη έρευνα μετρήθηκαν αυτοί οι παράγοντες καθώς και διαφορετικές πιθανές ταυτίσεις και αναπαραστάσεις των μαθητών για τα γεγονότα του Δεκέμβρη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο η ταύτιση με τη “γενιά των 700 ευρώ” όσο και ο στόχος να αφυπνιστεί η ελληνική κοινωνία σχετίζονταν με τη συμμετοχή. Η ταύτιση όμως με τους “εξεγερμένους” διαμεσολαβούσε την επίδραση αυτών των παραγόντων. Η ανάλυση συστάδων υπέδειξε 6 συστάδες όπου ξεχωρίζουν οι ιδεολογικοί και κοινωνιοψυχολογικοί παράγοντες που σχετίζονται με την συμμετοχή και όπου φαίνεται καθαρά η σημασία των ταυτίσεων καθώς αυτές διαχωρίζουν τους μαθητές που συμμετείχαν απ' αυτούς που δεν συμμετείχαν. Τα αποτελέσματα αυτά θα συζητηθούν τόσο ως προς την θεωρητική όσο και προς την πολιτική τους σημασία.

    # vimeo.com/9438617 Uploaded 80 Plays 0 Comments

4. Constructing the Image of the 'Rebellious Rioter': Passing the Baton to Discourse

© Contentious_Politics_Circle

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.