1. Τομές και νέες προσεγγίσεις στην κοινωνική κριτική και την πολιτική σκέψη, μέσα από πολιτικές πράξεις της εξέγερσης

  Η παρούσα εισήγηση εξετάζει κατά βάσην κείμενα της εξέγερσης, είτε αυτόνομα, είτε στο πλαίσιο δράσεων, που αποστασιοποιήθηκαν από το βίαιο φαντασιακό, αλλά και από την παραδοσιακή -οικονομίστικη κατά κανόνα- κριτική προς το σύστημα. Πολιτικές πράξεις, όχι κυρίαρχες, αλλά μειοψηφικές μέσα στα πλαίσια της εξέγερσης, που αναδεικνύουν ωστόσο αντίστοιχες τάσεις και προβληματισμούς μέσα στην ελληνική κοινωνία.Το «γράμμα των φίλων του Αλέξη», τα κείμενα και οι δράσεις συλλογικοτήτων, όπως αυτές των σπουδαστών των δραματικών σχολών, των σχολών χορού, αλλά και ενεργών πολιτών, η κατάληψη της λυρικής σκηνής, ή της κρατικής τηλεόρασης κ.α. ανέδειξαν ένα λόγο βαθύτατα πολιτικό, κριτικό κατά κύριο λόγο προς το κενό νοήματος των σύγχρονων κοινωνιών, το γενικευμένο κομφορμισμό και το φαντασιακό της αντιπροσώπευσης. Ενώ παράλληλα, ανέδειξαν το ζήτημα της ελευθερίας, της ατομικής ευθύνης, της ανεκτικότητας και εν γένει το πρόταγμα μιας άλλης προοπτικής για την κοινωνία, πέρα από τα παραδοσιακά σχήματα των εγχώριων εκφραστών του κοινωνικού ριζοσπαστισμού. Θα εξεταστεί επίσης το κατά πόσον οι παραπάνω δράσεις εξειδικεύτηκαν σε συγκεκριμένα προγραμματικά αιτήματα, αλλά και οι διαφοροποιήσεις τους σε σχέση με κείμενα άλλων συλλογικοτήτων, κατά την ίδια περίοδο. Ενώ τέλος, θα γίνει μια προσπάθεια αποτίμησης της απήχησής τους, της επιρροής σε κινήσεις και δράσεις πολιτών κατά το επόμενο διάστημα.

  # vimeo.com/9613263 Uploaded 1,489 Plays 1 Comment
 2. Η εξέργερση του Δεκέμβρη 2008 και τα εργατικά συνδικάτα: η περίπτωση των νέων συνδικάτων επισφαλώς εργαζομένων

  Η ελληνική κοινωνία βίωσε μία από τις πιο βίαιες διαμαρτυρίες της μεταπολίτευσης τον Δεκέμβριο 2008. Η δολοφονία του νεαρού μαθητή από άνδρες της αστυνομικής μονάδας ειδικών φρουρών πυροδότησε την άμεση παρέμβαση ομάδων αντιεξουσιαστικών και αναρχικών ομάδων από τη μια και την άλλη μια σειρά κοινωνικές δυνάμεις και ομάδες που αναζητούσαν μια πιο οργανωμένη μαχητική δράση που να έφερναν στο προσκήνιο τα αιτήματα της εργατικής τάξης αυτής της περιόδου που βιώνει την κατάσταση της εργασιακής επισφάλειας. Η παρούσα ανακοίνωση αποσκοπεί στο να διευρευνήσει υπό ποίες συνθήκες αναδύθηκε μια νέα συνδικαλιστική πραγματικότητα, που πήρε τη μορφή των νέων σωματείων εργαζομένων σε συνθήκες εργασιακής επισφάλειας, τα οποία λειτουργούν με άμεση δημοκρατία, ανακλητούς εκπροσώπους και εμπλουτίζουν τα παραδοσιακά ρεπερτόρια δράσης με νέες μορφές αγώνα, όπως καταλήψεις χώρων εργασίας, ευέλικτες στάσεις εργασίας και απεργίες και παρεμπόδιση λειτουργίας χώρων εργασίας. Αυτή η νέα συνδικαλιστική πραγματικότητα απεικονίστηκε καθαρά με την κατάληψη των γραφείων της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) κατά τη διάρκεια της περιόδου των γεγονότων του Δεκεμβρίου. Θα ερευνηθούν οι αντιδράσεις του πολιτικού συστήματος απέναντι στην «εξέγερση του Δεκέμβρη» και ιδιαίτερα απέναντι στον κόσμο της επισφαλούς εργασίας, καθώς και των πολιτικών κομμάτων και των επίσημων συνδικάτων (ΓΣΕΕ, Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα του κατά πόσο ο πολιτικός λόγος των νέων συνδικαλιστικών συλλογικοτήτων αντλεί τα σχήματά του από παλαιότερες παραδοσιακές αντιλήψεις του ριζοσπαστικού συνδικαλισμού (π.χ. αναρχοσυνδικαλισμός, εργατική αυτονομία κ.ά) ή, αντιθέτως, δημιουργεί νέα σχήματα και ταυτότητες σε ρήξη ή/και σύνθεση με τις παλιότερες (π.χ. εντάσσεται στο γενικότερο κίνημα αμφισβήτησης της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης ή περιορίζεται στα στενά εθνικά πλαίσια). Παράλληλα θα εξεταστεί ο τρόπος εκφοράς και διάδοσης του λόγου των νέων συνδικαλιστικών συλλογικοτήτων και η χρήση νέας τεχνολογίας μέσων για την αμφίδρομη επικοινωνία. Για την έρευνα θα χρησιμοποιηθούν αρχεία εφημερίδων, ανακοινώσεων και συνεντεύξεις με μέλη και στελέχη των νέων συνδικαλιστικών συλλογικοτήτων και θα γίνει χρήση αντίστοιχων μέσων για την ανάλυση του λόγου του επίσημου συνδικαλιστικού κινήματος απέναντι στην «εξέγερση του Δεκέμβρη».

  # vimeo.com/9612485 Uploaded 192 Plays 0 Comments
 3. Οργανωμένη βία μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008.

  Η εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008 χαρακτηρίστηκε από γεγονότα κρατικής καταστολής αλλά και υιοθέτησης βίαιων μορφών δράσης εκ μέρους των εξεγερμένων. Τα γεγονότα αυτά δημιούργησαν στους συμμετέχοντες εμπειρίες σύγκρουσης, ριζοσπαστικής δράσης και καταστολής και προσδοκίες για ριζοσπαστικές κοινωνικές αλλαγές.
  Μετά τον Δεκέμβρη του 2008 η οργανωμένη βία γνώρισε τεράστια έξαρση από μεγάλο αριθμό διαφορετικών ομάδων και με σημαντική γεωγραφική διασπορά στον ελληνικό χώρο. Η μορφή της βίας ποικίλει: από επιθέσεις με στόχο ανθρώπινα θύματα ως αιφνίδιες συλλογικές «καταδρομικές» επιθέσεις για τη θραύση βιτρινών ή την πρόκληση ζημιών σε γραφεία επιχειρήσεων. Αντίστοιχη ποικιλία συναντάμε και στις οργανωτικές μορφές των υποκειμένων που ασκούν τη βία: από οργανώσεις με διαρκή δράση, υψηλό βαθμό οργάνωσης και μυστικότητας ως χαλαρές οργανωτικές μορφές με συγκυριακή δράση. Η παρούσα έρευνα στηρίζεται αφενός στην αναλυτική καταγραφή και τη στατιστική επεξεργασία των βίαιων δράσεων μετά την εξέγερση του Δεκεμβρίου του 2008 και αφετέρου την ανάλυση του πολιτικού λόγου των προκηρύξεων ανάληψης ευθύνης των παραπάνω επιθέσεων. Με τους παραπάνω τρόπους καθίσταται δυνατή αφενός η κατηγοριοποίηση των μορφών βίαιης δράσης, των οργανώσεων, των αιτημάτων και των στόχων των επιθέσεων και αφετέρου απεικόνιση της γεωγραφίας της βίας. Κύριος στόχος της έρευνας είναι η αναζήτηση της σχέσης της εξέγερσης με τις διαφορετικές μορφές οργανωμένης βίας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται εργαλεία προσέγγισης των κοινωνικών κινημάτων και της συλλογικής δράσης όπως η πολιτική ευκαιρία, ο συγκρουσιακός κύκλος και τα διεκδικητικά ρεπερτόρια. Καθώς η σχετικά μικρή χρονική απόσταση από τα γεγονότα του Δεκέμβρη δεν επιτρέπει οριστικές απαντήσεις η παρουσίαση καταλήγει στη διατύπωση προσωρινών συμπερασμάτων και ερωτημάτων για μελλοντική έρευνα. Η εισήγηση στηρίζεται σε στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από το Παρατηρητηρίου Συγκρουσιακής Πολιτικής. Το Παρατηρητήριο αποτελεί ένα ανεξάρτητο μη χρηματοδοτούμενο ερευνητικό εγχείρημα καταγραφής του συνόλου των συμβάντων διαμαρτυρίας ανά έτος. Στην έρευνα αυτή συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ και υποψήφιοι διδάκτορες του Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  # vimeo.com/9610756 Uploaded 408 Plays 0 Comments
 4. Μια Δομική Προσέγγιση στις Εξεγέρσεις του Δεκεμβρίου :
  Διαρθρωτικά Εμπόδια και Κρίσεις Νομιμότητας

  Στόχος του κειμένου αυτού είναι να εισάγει μια θεωρητική προοπτική μέσω της οποίας οι βίαιες εξεγερσιακές δράσεις του Δεκέμβρη του 2008 μπορούν να ταξινομηθούν και να εννοηθούν ως πολιτικά φαινόμενα. Οι ερωτήσεις οι οποίες αποτελούν τον κεντρικό άξονα της προτεινόμενης ανάλυσης είναι οι εξής: Ποιά ήταν η φύση τούτων των εξεγέρσεων ως πολιτικά φαινόμενα; Μέσω ποίου θεωρητικού πρίσματος μπορούμε να τις κατηγοριοποιήσουμε ως δρώμενα κοινωνικοπολιτικής σημασίας; Ποιες ήταν οι συνέπειές τους για την ευρύτερη πολιτική κατάσταση στη χώρα μας; Ως εκ τούτου, ο στόχος του άρθρου αποτελείται από τρία επιμέρους βήματα, τα οποία αντίστοιχα θα προσπαθήσουν να εισάγουν μία ερμηνεία όσον αφορά στα αίτια των εξεγέρσεων, τη φύση ή το status τους ως πολιτικά φαινόμενα και, τέλος, τις συνέπειες τις οποίες μπορεί να σηματοδοτούν για την κατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος στη χώρας μας.
  Εν πρώτοις η ανάλυση εισάγει μία εννοιολογική προσέγγιση στο θέμα, η οποία θα επιδιώξει να παρουσιάσει το πλαίσιο τούτων των ταραχών δομικά – δηλαδή, ως ένα κοινωνικό πολιτικό σύστημα το οποίο αποτελείται από μια συγκεκριμένη, και ταυτοχρόνως πολυδιάστατη, δομή. Για το σκοπό αυτό θα εισαχθούν τα εννοιολογικά μοντέλα του Luhmann, το λεγόμενο μοντέλο συστημάτων (Systems’ Theory), και το μοντέλο θεωρίας πεδίου (Field Theory) του Bourdieu, τα οποία θα αποτελέσουν τη εννοιολογική βάση της ανάλυσης, και των οποίων η εφαρμογή θα λάβει υπόψη την κοινωνική, πολιτική, οικονομική, πολιτισμική και συμβολική υπόσταση του εν λόγω πολιτικού συστήματος. Το βασικό επιχείρημα που συνίσταται από αυτή την ανάλυση υποστηρίζει ότι οι Δεκεμβριανές εξεγέρσεις ήταν το αποτέλεσμα διαρθρωτικών αποφράξεων που λαμβάνουν χώρα στο κοινωνικοπολιτικό μας σύστημα, στα κανάλια μεταφοράς κοινωνικής ενέργειας, αντιπροσώπευσης και συμμετοχής, καθώς και πως οι εν λόγω αποφράξεις οφείλονται στην ευρύτερη δομική ακαμψία η οποία υφίστανται μεμονωμένα αλλά και μεταξύ των διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στις διαφορετικές διαστάσεις που απαρτίζουν το κοινωνικοπολιτικό σύστημα. Αυτά τα διαρθρωτικά εμπόδια, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τη σκληροποίηση των συστημικών αγωγών κοινωνικής ενέργειας, τείνουν να δημιουργούν υπερφορτώσεις στους κοινωνικούς μηχανισμούς –υπερφορτώσεις οι οποίες μεταφράζονται ως πίεση στα κανάλια του συστήματος, και οι οποίες δημιουργούν ανάγκη μηχανισμών κοινωνικής αποσυμπίεσης. Το δεύτερο μέρος του άρθρου θα προσπαθήσει να προσδιορίσει τη φύση των εν λόγω εξεγέρσεων. Το βασικό επιχείρημα είναι πως οι βίαιες Δεκεμβριανές εξεγέρσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν απόλυτα ως επαναστατικές δράσεις, δεδομένου ότι απουσίαζε από αυτές μία επαρκής θεωρητική-κανονιστική αιτιολόγηση, ή ένα περιεκτικό σύστημα ιδεών που είναι απαραίτητο για τη μετατροπή της βίας σε νόμο, και το οποίο ορίζει και διαφοροποιεί την έννοια της επαναστατικής δράσης από άλλες μορφής βίας. Βάσει αυτού, υιοθετώντας μια Χαμπερμασιανή προοπτική, η εισήγηση προτείνει πως ίσως θα ήταν πιο φερέκαρπο να νοήσουμε τα Δεκεμβριανά γεγονότα ως δυνατές ενδείξεις μίας έντονης και βαθειάς κρίσης νομιμότητας, η οποία όμως, λόγω της έλλειψης συγκεκριμένων νοηματικών στοιχείων, εν τούτοις ουσιαστικά δεν μετασχηματίσθηκε σε επαναστατική δράση. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα που απορρέουν από την παραπάνω ανάλυση, το άρθρο θα επιδιώξει να εξετάσει εν συντομία τα μηνύματα τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε από τη θεωρητική κατανόηση των Δεκεμβριανών εξεγέρσεων και τη σημασία τους για την κατάσταση της δημοκρατίας στην εποχή μας.

  # vimeo.com/9611758 Uploaded 189 Plays 0 Comments

8. 'Old' and 'New' Contentious Subjects in the Greek December 2008: Contentious Repertoire Renewal?

© Contentious_Politics_Circle

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.