1. Στα μονοπάτια της οργής: το χωροχρονικό μιας εξέγερσης (Αθήνα, Δεκέμβρης 2008)

  Τα «Δεκεμβριανά» δεν ήταν ούτε μόνο νεολαιίστικη έκρηξη, ούτε μια παρατεταμένη συγκρουσιακή «γιορτή» των γηγενών των Εξαρχείων. Θεωρώντας τα γεγονότα που σημάδεψαν τον ελληνικό Δεκέμβρη του 2008, ως κατεξοχήν έκφανση συγκρουσιακής πολιτικής η εισήγησή μας αποσκοπεί πρωτίστως στη θεωρητική τους αποτίμηση και αξιοποίηση. Εκτιμούμε ότι τα υφιστάμενα εννοιολογικά εργαλεία, αν και εξαιρετικά χρήσιμα για μια πρώτη, βασική ερμηνεία της έκρηξης του Δεκέμβρη, παρουσιάζουν εντούτοις κενά που ο αναστοχασμός πάνω στην ελληνική περίπτωση είναι δυνατόν να καλύψει. Το πρώτο πρόβλημα είναι εννοιολογικό. Γεγονότα όπως αυτά του Δεκέμβρη τείνουν να εκλαμβάνονται ως απλές ταραχές (riots) –εκδοχές ενός αδιαφοροποίητα «βίαιου» ρεπερτορίου συλλογικής δράσης. Όμως οι «ταραχές» αυτές πουθενά δεν ορίζονται. Η πρώτη εννοιολογική μας μέριμνα εστιάζεται συνεπώς εκεί —στο σαφή προσδιορισμό της κρίσιμης αυτής μορφής συλλογικών δράσεων. Έχοντας αναδείξει τον βασικό σημασιολογικό πυρήνα των «ταραχών», θεωρούμε ωστόσο πως, για την αποτίμηση περιπτώσεων όπως η ελληνική, η έννοια δεν επαρκεί και χρειάζεται συμπλήρωση. Ο ελληνικός Δεκέμβρης δεν ήταν απλώς ταραχή, αλλά μια ειδική –και ως τα σήμερα θεωρητικά αδιερεύνητη— διεκδικητική μορφή που αποκαλούμε εξεγερσιακές συλλογικές δράσεις. Κρίσιμος διαφοροποιητικός παράγοντας αποτελεί η διάχυση των δράσεων σε ακτίνα πολύ μεγαλύτερη από την εστία της αρχικής τους ανάληψης. Προκειμένου να διερευνήσουμε τους τρόπους με τους οποίους επιτελείται η κομβική αυτή διαδικασία, εστιάζουμε την προσοχή μας σε τρεις παραμελημένες διαστάσεις της συγκρουσιακής πολιτικής, τη συγκινησιακή, τη χωρική και τη χρονική.

  # vimeo.com/9440134 Uploaded 732 Plays 0 Comments
 2. My presentation will not report new empirical findings, but will reflect on my reading of reports and investigations of riots and protests from the 1964 ‘police car riot’ at the University of California, Berkeley, through the Chicago ‘Days of Rage’ of 1969, and the ‘student riots’ of Paris, May 1968. I will compare and contrast these with accounts of the Brixton, Toxteth and St.Pauls riots in London, Liverpool and Bristol respectively, and perhaps with the urban riots in France during the past decade, making at least passing reference to the US urban riots of the 1970s. I hypothesise that the latter are examples of ‘situational’ political confrontation, arising out of long-standing local grievances rooted in social inequality and racial discrimination, compared with the former which might be better described as ‘deliberately contrived’ confrontations. Both kinds of confrontational protest spring from grievances, and in both cases the violence may be wholly or in part a product of, or at least be exacerbated by, the responses of the policing authorities. But are mediated by local and national political cultures in which the place of and attitudes to political violence vary considerably, influenced, positively and negatively by recent or distant historical precedents. It appears to me that the street violence in Athens in 2008 had something of both, but that is something I would hope to learn more about in the course of the conference.

  # vimeo.com/9441075 Uploaded 250 Plays 0 Comments
 3. Εξεγερσιακές και κοινωνικά κινήματα: μια θεωρητική σύνθεση

  Στο κείμενο αυτό επιχειρείται η ανάδειξη ενός ελλείμματος στις σύγχρονες προσεγγίσεις της συλλογικής δράσης και των κοινωνικών κινημάτων σχετικά με τα φαινόμενα των σποραδικών εξεγέρσεων που εκδηλώνονται στις κοινωνίες όπου κυριαρχούν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Υποστηρίζεται ότι ένας από τους κινδύνους που διατρέχουμε είναι να θεωρήσουμε τις εξεγέρσεις ως ένα προ-πολιτικό φαινόμενο, ως την εκδήλωση του ανορθολογισμού των μαζών και της κοινωνικής παθολογίας που γεννά ανομικά υποκείμενα και συμπεριφορές. Ο αντίθετος κίνδυνος έγκειται στο να επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε τις συλλογικές δράσεις που αποκτούν βίαιο περιεχόμενο με τους ίδιους όρους που αναλύουμε τα αναγνωρισμένα κοινωνικά κινήματα. Καταληκτικά προτείνεται μια σύνθεση των σύγχρονων προσεγγίσεων περί της συγκρουσιακής πολιτικής με προγενέστερες προσεγγίσεις που διαμορφώνονται λαμβάνοντας υπόψη τους τις διαδικασίες κοινωνικής κρίσης και της κοινωνικής αποδιοργάνωσης.

  # vimeo.com/9442088 Uploaded 386 Plays 0 Comments

9. Insurrectionary Collective Action as Contentious Politics: Critical Theoretical Clarifications

© Contentious_Politics_Circle

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.