1. There are more than reasons to criticize politicians, but there is a lack of courage to run in the elections. The best thing we can do is to be naive and eat Pudding Rice before going back to get it with all your might. (This video belong to the series Discussing at desert time: melontajaenmano.com/disertando/)

  This video was produced by Juan José López. It was selected for screening in the Iuventus Fest, organized by Instituto Andaluz de la Juventud and ZEMOS98.

  # vimeo.com/57520546 Uploaded 44 Plays 0 Comments
 2. What to do if a person is allergic to electromagnetic radiation? Anne and Bernadette are so-called 'radiation sensitive' people. Therefore, they decided to live in a cave in the French Alps secluded from the outside world with its modernities such as mobile phones. From here, they advocate for the existence of 'white zones'; areas without any electromagnetic radiation. In the meantime they try to maintain the 'art de vivre' in their cave. This report is made by Anthony Lesme.

  # vimeo.com/38442156 Uploaded 290 Plays 0 Comments
 3. “…being ‘peaceful’ is a human right. ”

  ‘Mobile Inner Peace’ by Ayşe Aybüke Samast (1989), Turkey, is inspired by the decline in the scale of references that are used to construct the self by the individual, who goes under standardization during the processes of change and relocation. People were asked to record and share their experiences of peace in an online platform. The videos received became a part of the remix work.

  Produced by MODE Istanbul, Turkey in 2013 for Remapping Europe, a Doc Next Network project remixing prevailing imagery of migrants.

  This work is part of Doc Next Network Media Collection. For more information visit docnextnetwork.org.

  Remapping Europe project is an investigative arts project that aims to contribute to an inclusive cultural practice and a new imagery in and of Europe by connecting young creative media-makers and artists living in Spain, Poland, Turkey and the UK, who have migrant perspectives, to wider European inter-generational audiences. The project involves creating new methods for expanded education, workshops for creative media-makers, a free-use media collection, a research publication and a seminar.

  Remapping Europe is a project of Doc Next Network, an international partnership of independent cultural organizations working with young people, supporting their documentary and other media productions; its partner is MODE Istanbul in Turkey. Through its efforts, Doc Next seeks to redefine “documentary” and to create a link between the traditional media and the constantly developing world of free culture. To this end, the activities of Remapping Europe stem from one underlying principle: re-mixing of media as a method to re-view, re-investigate and re-consider prevailing imagery of migrants in European societies; ultimately, to ‘re-map’ Europe visually, geographically and mentally. An important result of the project is the archival and creative exposure of present-day perspectives of young (future) citizens on migration, as captured in creative media. It contributes to the European cultural heritage and is a future point of reference in our collective memory.
  -----
  Aybüke Samast, Remapping Europe İstanbul Atölyesi kapsamında hazırladığı bu remix çalışmasında, değişim ve yer değiştirme süreçlerinde aynılaşan bireylerin kendilerini kurmalarını sağlayacak referansların ölçeğinin küçüldüğü fikriyle “Mobil İç Huzur” tanımlaması yapıyor; bunun için insanlardan kendi huzur deneyimlerini kaydedip online platformda paylaşmalarını istedi ve gelen videolar bu çalışmanın bir parçası oldu.

  Remapping Europe projesi İspanya, Polonya, Türkiye ve İngiltere’de göç olgusuyla yaşayan ve bu konuya duyarlı olan genç multimedya yaratıcılarını ve sanatçıları her nesilden geniş kitlelerle bir araya getirmeyi, Avrupa ve çevresine dair kapsayıcı bir kültürel uygulamaya ve yeni bir algıya katkıda bulunmayı amaçlayan araştırmacı bir sanat projesidir. Proje kapsamında, genişletilmiş (expanded) eğitim için yeni yöntemler yaratmaya yönelik çalışmalar, medya yaratıcıları ve sanatçılar için atölyeler, herkesin kullanımına açık bir medya koleksiyonu, bir araştırma yayını ve bir seminer yer almaktadır.

  Remapping Europe, gençler ile çalışan, belgesel ve diğer medya yapımlarını destekleyen bağımsız kültürel kuruluşların oluşturduğu uluslararası bir ortaklık ağı olan Doc Next Network’ün projesidir; Türkiye ortağı MODE İstanbul’dur. Doc Next, gerçekleştirdiği çalışmalarla ‘belgesel’i yeniden tanımlarken, geleneksel medya ile katılımcı ve özgür bir kültür anlayışı arasında köprü kurar. Remapping Europe aktivitelerinin temel prensibi de, önceden yaratılmış ve çeşitli arşivlerde yer alan görsel-işitsel materyallerin bir araya getirilerek ve “karıştırılarak” yeni medya yapıtlarının ortaya konması anlamına gelen “re-mix” metoduna ve özgür kültür bilincine dayalıdır. Bu metodu kullanarak hedeflenen, Avrupa ve çevresindeki toplumlarda yaşayan göçmenlere dair varolan baskın imgeleri ve anlatıları yeni bir belgesel anlatısı çerçevesinden bakarak gözden geçirmek, araştırmak, değerlendirmek ve sonuçta Avrupa’yı görsel, coğrafi ve zihinsel olarak yeniden tasarlamak ve hayal etmektir. Bu proje ortak kültürel mirasımıza katkıda bulunmak ve kolektif hafızamızda geleceğe yönelik bir referans noktası oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.

  # vimeo.com/68856140 Uploaded 297 Plays 0 Comments
 4. A community film about stereotyping and our attitude towards young people. A participatory project produced in partnership with a team of young filmmakers from Tower Hamlets. Winner of the Adobe Youth Voices UK film award, two Limelight awards, the Adobe Aspire Gold Medal for documentary and both the Understanding and Audience prize at the BFI's We The People Short Film Festival 2012.

  # vimeo.com/38367714 Uploaded 1,541 Plays 1 Comment
 5. This film was made by Aram Zatikyan (born 1994) from Armenia for Manana Youth Films. "I always feel very angry with the way our streets and backyards in Yerevan are polluted. When we were making film series about environmental issues in Armenia, I knew from the very beginning, that my film was going to be about garbage."

  All video's in this Doc Next Network group are available for your screenings, seminars and other events. Please go to docnextnetwork.org for more information.

  # vimeo.com/16022941 Uploaded

Social struggles: Civic complaints

Doc Next Network PRO

Films providing a way to complain about urban life. These videos are part of the Doc Next Media Collection. For more information visit our website: docnextnetwork.org/media-collection/

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.