1. Her viser vi en forenklet modell av hvordan hjernen fungerer i møte med stress og truende situasjoner. Hjernen deles inn i sanse- og orienteringsområdet, søke og føle området, og kontroll og tenke området. Disse delene utgjør til sammen alarm -og reguleringsmekanismer som får oss til å respondere raskt når vi utsettes for fare, og som roer oss ned når faren er over.

    Uploaded 4,717 Plays 0 Comments
  2. Hos barn som har vært utsatt for gjentatte overgrep og omsorgssvikt kan områder i hjernen bli organisert og bygd opp rundt fare. Når stressresponssystem i hjernen har vært mye aktivert skal det etter hvert lite til før alarmen går. Barn kan utvikle reguleringsvansker og reagere som om det fremdeles er fare, selv om det nå er i trygge omgivelser. I denne filmen blir du kjent med Marius som bor i fosterhjem etter å ha blitt utsatt for alvorlig vold og omsorgssvikt.

    Uploaded 3,807 Plays 0 Comments
  3. Hvordan hjelpe barnet til økt kontroll og selvregulering? Gjennom møtet med Marius illustrerer vi på en forenklet måte hva som skal til for at hjernen endrer seg og at nye forbindelser mellom de tre nivåene i hjernen utvikles.

    Uploaded 3,605 Plays 0 Comments

HJERNENS TREDELING

Cynergi Film & TV Plus

Barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep lærer seg å være i beredskap for nye farer. Nyere traumepsykologi fremhever prinsippet om at hjernen formes av hvordan den blir brukt. De forbindelsene i hjernen som blir mye brukt blir sterke, mens…


+ More

Barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep lærer seg å være i beredskap for nye farer. Nyere traumepsykologi fremhever prinsippet om at hjernen formes av hvordan den blir brukt. De forbindelsene i hjernen som blir mye brukt blir sterke, mens de forbindelsene som brukes lite blir svake.Filmene er produsert for RVTS ØST av Cynergi AS. For mer informasjon om RVTS ØST, gå inn på rvtsost.no

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.