1. خلاصه فیلم مستند نوروز در افغانستان : . همزمان با سالنو خورشیدی ،و آغاز نوروز درافغانستان عبدالحکیم یکی از ساکنان قدیمی شهر کابل که از دنیای مهاجرت تازه بازگشته است به استقبال برنامه های سالنو درکابل می رود. عبدالحکیم خاطرات تلخ و شیرین از نوروزهای گذشته درافغانستان را به یاد می آورد .وهمراه با خانواده خود ضمن مشارکت در جشنهای شهر کابل
  در میله (جشن )گلسرخ مزار شریف نیز شرکت می کند
  در باره فیلم و نوروز درافغانستان
  نوروز یک سنت مشترک تاریخی بین ملل همجوار ایران و افغانستان و تاجکستان است که بیش از ده ها کشور هر ساله در 21 مارچ برابر با نخستین سالروز تغییر تقویم تاریخ خورشیدی آنرا جشن می گیرند. این سنت مشترک تاریخی ریشه در کهن ترین تاریخ خاورمیانه و آسیای میانه دارد که درگذشته شامل ایران، افغانستان ، تاجکستان، کردستان ، عراق و ترکیه و...می شد
  واما دراین سالهاهم زمان با سالنو جشن های بزرگ در کشورهای قلمروی نوروز برگزار می شود .از سال 2009 یونسکو نیز نوروز را بعنوان جشن ملی به رسمیت شناخته اند. شباهت ها ی نزدیک بین آییین سنت های نوروزی بین خانواده های افغان ، ایرانی و یا تاجیک وجود دارد و البته تفاوت هایی هم هست . ایرانی ها هفت سین دارند و افغان ها هفت میوه . به جز این ها در افغانستان مهمترین بخش مراسم نوروزی ُ مراسم علَم برداری است که در مزار شریف برگزار می شود . نوروز در افغانستان روایت زندگی عبدالحکیم است و خانواده اوست که سعی دارد در آستانه بهار روزگار خویی را شروع کند واین فیلم از نظر هنر ی و ارزش های تاریخی وفرهنگی خیلی مهم و ماندگار است و چهره ای نو از افغانستان به نمایش می گذارد که بیش از 40 سال است در جنگ می گذرد.
  دیدن این فیلم نگاه ها را به افغانستان تغییر می دهد.
  سال تولید : 2015

  Uploaded
 2. Afghan' family living in Finland Mr Rahimi and his two sons, Javid and Ali, received handmade crafts sent by Afghan orphans from Kabul. they are going to sell in the world village festival in Helsinki. They are collecting money for Afghan orphan foundation by selling their products..

  Mrs. Tarja Halonen president of Finland by accident come in and interested to buys some orphans products . Rahimi share his opinion about live in Finland and comprise Afghans and Finnish culture.

  # vimeo.com/113905121 Uploaded

Afghans short films Market

amumedia

Share , sell and buy short films and documentaries from Afghanistan and about Afghanistan

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.