1. Chặng Đàng Thánh Giá 2015: Chặng Thứ Ba

  # vimeo.com/119517704 Uploaded 342 Plays 0 Comments
 2. Chặng thứ Sáu
  Bà Vêrônica lau mặt Chúa - Tình yêu dịu dàng của người phụ nữ

  # vimeo.com/119719178 Uploaded 468 Plays 0 Comments
 3. Chặng thứ Năm
  Ông Simon vác đỡ thánh giá Chúa - Bàn tay thân hữu đỡ nâng

  # vimeo.com/119827706 Uploaded 517 Plays 0 Comments
 4. Chặng thứ Hai
  Chúa Giêsu vác thánh giá - Gỗ nặng của thập giá

  # vimeo.com/120471795 Uploaded 830 Plays 0 Comments
 5. Chặng thứ Mười Một: Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá -Bên giường người bệnh

  # vimeo.com/120565822 Uploaded 462 Plays 0 Comments

Đàng Thánh Giá

VietCatholicNews Plus

Đàng Thánh Giá Diện mạo Thiên Chúa Diện mạo con người

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.