1. งานผีเสื้อคืนรัง 2015 : “Pay It Forward : 46/16 ผูกพัน”
  ณ ศูนย์ฝึกอบรมสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

  # vimeo.com/121442426 Uploaded 2 Plays 0 Comments
 2. เสียงสาละวิน
  ขับร้อง : ด.ญ.ศิรินยา พิกุลแก้ว
  ร้องประสาน : ด.ญ.วันเพ็ญ - ด.ญ.จิตตา เผ่าแดนไพรพฤกษ์ ด.ญ.สกาวเดือน ไพโรจน์วิรุฬ
  คำร้อง-ทำนอง : สุทัศน์ นุชประโคน (ครูเป็ด)
  เรียบเรียงดนตรี : ราชวัตร โพธิสารัตน์
  บันทึกเสียง : Mike Studio จ.เชียงใหม่
  เจ้าของ : โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

  # vimeo.com/121154655 Uploaded 20 Plays 0 Comments
 3. เพลง บทเรียนผีเสื้อ ( Butterfly lessons Music )

  บทเรียนผีเสื้อ : ตอน "กลับคืนรังเดียวกัน"

  เจ้าผีเสื้อตัวหนึ่ง บินมาหาความหมาย กับผู้คนมากมาย บทเส้นทางที่ก้าวไป ในหมู่บ้านในชุมชน..เวลาผ่านไปปีหนึ่ง หนึ่งปีที่มีเรื่องราว บทเรียนของคนหนุ่มสาว เป็นบทเรียนของชาวผีเสื้อ..ผีเสื้อกับดอกไม้ ผีเสื้อกับป่าไพร ผีเสื้อกับเด็กเยาว์วัย คือความหลากหลาย ของความ งาม ดี จริง..แล้วอยู่มาวันหนึ่ง(คืนหนึ่ง) ผีเสื้อบินมาพบกัน ต่างบอกเล่าความใฝ่ฝัน ต่างผู้คนต่างความฝัน แม้แตกต่างกัน แต่เราคืนรังเดียวกัน

  ***บทเรียนผีเสื้อ เป็นความคิดเพ้อฝันมานานหลายปี ที่อยากสื่อเรื่องราวความดีงามของบัณฑิตอาสาสมัคร ตาม "โครงการที่ผมรัก" ของ อ.ป๋วย อึ้งภากรณ์ ได้เผยแพร่สิ่งดีๆงามๆที่ได้จากการเรียนรู้ของชาวผีเสื้อ ผ่านเสียงเพลงและภาพถ่ายให้คนทั่วไปได้รู้เห็นได้ยินได้ฟัง จนแล้วจนรอดก็ยังทำอะไรไม่ได้ แต่ในที่สุดก็ได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อในวาระ "ผีเสื้อคืนรัง" ให้เพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านได้รำลึกที่บทเรียนที่ผ่านมา 45 ปี แม้จะแตกต่างอย่างหลากหลายมากมายเพียงใด แต่เราก็ยัง "กลับคืนสู่รังเดียวกัน"

  *** สำเริง เชยชื่นจิตร บัณฑิตอาสาสมัคร ม.ธรมศาสตร์ รุ่น 29, บอ.ปี2 โครงการป่าชุมชน , อาสาสมัครเพื่อนไทย เมืองน้ำบาก แขวงหลวงพระบาง

  # vimeo.com/121017973 Uploaded 56 Plays 0 Comments

Graduate Volunteer

naigod

ปรัชญา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) เป็นหลักสูตรที่ก่อตั้งขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตสำนึกรับใช้สังคม โดยการเรียนรู้สังคมจากสภาพความเป็นจริงเพื่อเป็นฐานในการศึกษาวิเคราะห์และเข้าใจสังคมชนบทไทยภายใต้ปรัชญาการทำงาน…


+ More

ปรัชญา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) เป็นหลักสูตรที่ก่อตั้งขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตสำนึกรับใช้สังคม โดยการเรียนรู้สังคมจากสภาพความเป็นจริงเพื่อเป็นฐานในการศึกษาวิเคราะห์และเข้าใจสังคมชนบทไทยภายใต้ปรัชญาการทำงาน "การศึกษาและบริการสังคม" (Study &Service) ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชนบทและภาคชนบทให้เข้มแข็ง ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า ชนบทคือรากฐานสำคัญที่สุดของสังคมไทย ไม่ว่าจะพิจารณาในด้านประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ จิตวิญญาณ การพัฒนาเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย จึงต้องให้ความสำคัญและใส่ใจสูงสุดแก่ชาวชนบทและการพัฒนาประเทศจะต้องขับเคลื่อนไปโดยมีประโยชน์สุขอันยั่งยืนของคนในชนบทเป็นที่ตั้ง มิใช่ภาคชนบทตกเป็นเบี้ยล่างหรือรับผลกระทบจากการพัฒนาประเทศดังเช่นที่เกิดขึ้นมาในหลายทศวรรษ

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.