1. Filmen Farlig Kemi i Blodet handler om hormonforstyrrende stoffer, som sårbare patienter hver dag kan blive udsat for på mange hospitaler.
  Katetre, slanger, blodposer og andet hospitalsudstyr af PVC indeholder i mange tilfælde hormonforstyrrende ftalater, som bliver tilsat for at gøre plastikken blød og bøjelig. Ftalaterne er især problematiske for sårbare grupper som for tidligt fødte babyer, børn og gravide. Tungtvejende forskning indikerer en sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og forekomsten af sygdomme som testikel- og brystkræft, stofskifteproblemer, misdannede kønsorganer, tidlig pubertet hos piger og nedsat sædkvalitet hos mænd.
  Filmen Farlig Kemi i Blodet undersøger, hvorfor disse skadelige kemikalier stadig findes i medicinsk udstyr. Er de virkelig så skadelige? Og hvad skal der til for at sikre, at ingen unødigt udsættes for dem via medicinsk udstyr?
  I filmen medvirker bl.a. Europa-parlamentariker Dan Jørgensen, overlæge Katharina Main, plastproducenten MELITEK samt repræsentanter for miljøorganisationerne Health Care Without Harm Europe og Det økologiske Råd.
  Filmen er egnet som oplæg til undervisning og debat. Den henvender sig især til gynmasie- og sygeplejeelever samt sundhedsinteresserede borgere.

  Medvirkende: Christian Ege
  Eline Aggerholm Kristensen
  Katharina Main
  Dan Jørgensen
  Julie Boberg
  Anja Leetz
  Kim & Jesper Laursen
  Camilla Bjerre
  Vært: Det økologiske Råd
  Produktions År:
  Produceret af: Det Økologiske Råd

  # vimeo.com/122412073 Uploaded
 2. The film Hazardous Chemicals in our Blood is about endocrine disruptors, which vulnerable patients every day can be exposed to in many hospitals.
  Catheters, tubes, blood bags and other medical devices made of PVC contains, in many cases, hormone disrupting phthalates, which are added to make the plastic soft and pliable. The phthalates are especially problematic for vulnerable groups such as premature babies, children and pregnant women. Compelling research suggests a link between endocrine disruptors and the incidence of diseases such as testicular and breast cancer, thyroid gland disorders, deformed genitalia, early puberty in girls and decreased sperm count in men.
  Hazardous Chemicals in our Blood examines why these harmful chemicals are still present in medical devices. Are they really so harmful? And what action needs to be taken to ensure that no unnecessary exposure occurs via medical devices?
  The film includes Europarliamentarian Dan Jørgensen, MD Katharina Mainz, plastic manufacturer MELITEK and representatives of environmental organizations Health Care Without Harm Europe and The Danish Ecological Council.
  The film is suitable as a basis for teaching and discussion. It is aimed primarily at high school students and student nurses and health interested citizens.

  Medvirkende: Christian Ege
  Eline Aggerholm Kristensen
  Katharina Main
  Dan Jørgensen
  Julie Boberg
  Anja Leetz
  Camilla Bjerre
  Vært: Det økologiske Råd
  Produktions År:
  Produceret af: Det Økologiske Råd

  # vimeo.com/122412026 Uploaded
 3. Der er tale om en kort animationsfilm omkring EUs ecodesign-regler.

  Medvirkende: Animeret film
  Vært: Ingen
  Produktions År: 2010
  Produceret af: Det Økologiske Råd

  # vimeo.com/122411352 Uploaded
 4. Klimaet er under stærk forandring og en tredjedel af verdens samlede udslip af drivhusgasser har tilknytning til landbruget.
  Vi må ligge vores livsstil om - er vi parate til det? Hvad for noget mad bør vi spise? Og hvordan kan vi dyrke det? Denne film handler om omlægning af madvaner og ændringer af landbruget af hensyn til klimaforandringerne.

  Medvirkende: Fotograf: Kenneth Dall
  Klipper: Thomas Bilde
  Konsulent: Jette Hagensen
  Musik: Flying Hands
  Tilrettelægger: Hans Bülow
  Idé-udvikling: Helen Bülow og Hans Bülow
  Vært: Ingen
  Produktions År: 2008
  Produceret af: Det Økologiske Råd

  # vimeo.com/122411682 Uploaded
 5. The climate is rapidly changing and a third of global greenhouse gas emissions are linked to agriculture.
  We must change our lifestyle - are we ready for that? What kind of food should we eat? And how can we grow it? This film is about the transformation of food habits and changes of agriculture in relation to climate change.

  Medvirkende: Photographer: Kenneth Dall
  Editor: Thomas Bilde
  Consultant: Jette Hagensen
  Music: Flying Hands
  Adapter: Hans Bülow
  Concept development: Helen Bülow og Hans Bülow
  Vært: Ingen
  Produktions År: 2008
  Produceret af: Det Økologiske Råd

  # vimeo.com/122411686 Uploaded

Det Økologiske Råd

Bideo PRO

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.