1. # vimeo.com/128572832 Uploaded
 2. R T A NJ – I S T R A Ž I V A Č K I F E S T I V A L 2012.
  P R E D A V A Č K I P R O G R A M

  Tokom trajanja istraživačkog festivala na Rtnju će se svake večeri u periodu od 03. do 12. avgusta između 19 i 21 h ( ukoliko nije drugačije naznačeno ) u gornjoj sali Turističko-ugostiteljskog kompleksa Rtanj ( Milenium Grup ) održavati predavanja i drugi stručni skupovi čiji će učesnici usmeriti poglede i izneti zapažanja u pravcu fenomena Rtnja. Ovo je jednistvena prilika da se čuju diametralno različita mišljenja, stavovi i teorije o Rtnju u funkciji piramidalne građevine, energetike piramida na modelu Rtnja, uticaju rtanjskog magnetizma na ljudski organizam kao i na prostor i vreme… Tokom predavačkog programa, pored zanimljivih tema i oblasti, dodatno raspoloženje će proizvesti tako što će se sala obogaćivati i harmonizovati putem posebnog generatora Teslinih skalarnih talasa “TeslaGen” pronalazača i konstruktora ing.el.teh. Gorana Marjanovića, koji generiše stojeći talas skalarne prirode i emituje vrlo specifičnu formu energetskog zračenja koje je povoljno na bio-energetske strukture.

  Dan 1. – Petak: 03.08.2012.

  SAŠA NAĐFEJI – izvršni direktor centra za istraživanje i ekologiju “Duh Rtnja”
  Tema: Uvodno predavanje o istraživačkom festivalu i dosadašnjim istraživanjima Rtnja
  GORAN MARJANOVIĆ – inženjer elektrotehnike, pronalazač i nosilac teorije kvantiranih gustina energija
  Tema: Rtanj multidimenzionalni rezonator suptilnih energija i eksperiment sa novokonstruisanim generatorom Teslinih skalarnih talasa - " TeslaGen"

  Dan 2. – Subota: 04.08.2012.

  Prof. VELIMIR ABRAMOVIĆ - Osnivač filozofske škole “Institut za nauku o vremenu” u okviru ruskog interdisciplinarnog temporološkog seminara koji obuhvata zajednički rad 17 katedri na Univerzitetu “Lomonosov” u Moskvi.
  Tema: Rtanj - mašina vremena

  DUŠAN NINIĆ - Književnik i publicista, istraživač nauke o događajima i pojavama na granici mogućeg. Tvorac tri knjige “Otkriće”, “Saznanje” i “Spoznaja” čija tematika i ambijent se većim delom odigravaju na Rtnju. Tema: Rtanj i duhovnost 2012.

  Dan 3. – Nedelja: 05.08.2012.

  DALIBOR PURHMAJER - Predsednik Vedske akademije Srbije Tema: Vastu analiza reljefa Rtnja po holističkom arhitektonskom konceptu baziranom na drevnom indijskom umeću graditeljstva. Promatranja Rtnja kroz drevna znanja Veda.

  PORODICA MINH – Potomci nekadašnjeg vlasnika rudnjika Rtanj, Julijusa Minha Tema: Istorija Rtnja i prisećanja na nekadašnji život u naselju Rtanj

  Dan 4. – Ponedeljak: 06.08.2012.

  Inženjer el.teh. GORAN MARJANOVIĆ – pronalazač i nosilac teorije kvantiranih gustina energija Tema: Upoređivanje dosadašnjih istraživanja piramidalnih struktura u dolini Bosanskih piramida i piramidalnog kompleksa na modelu Rtnja.

  SINIŠA OGNJENOVIĆ – biospeleolog i osnivač centra za istraživanje i ekologiju “Duh Rtnja” Tema: Speleološka i duhovna istraživanja i iskustva na Rtnju

  Dan 5. – Utorak: 07.08.2012.

  Inženjer kristalografije SPASOJE VLAJIĆ - Istraživač tehnologije svesti. Pronalazač desetina naučnih otkrića i formula zasnovanih na korišćenju energije misli ispoljene preko zračenja moždanih ćelija. Njegova najaznačajnija otkrića su misaono-sinhroni motor i svetlostna formula.
  Teme: Rtanj - mesto koje snaži skrivene moći uma; Tajni susreti svetova na Rtnju; Rtanj - mesto ne shvatljivih prizora i događaja

  DUŠAN NINIĆ - Književnik i publicista, istraživač nauke o događajima i pojavama na granici mogućeg. Tema: Rtanj astralni svetionik

  inženjer mašinstva JOVAN DAVIDOVIĆ - pronalazač i radiestezista
  Tema: Iskustva sa energijama Rtnja

  Dan 6. – Sreda: 08.08.2012.

  Dr RANĐEL PETROVIĆ - Doktor medicine, predsednik udruženja za procenu, zaštitu i unapređenje lekovitog faktora banjskog i klimatskog lečenja Tema: Magnetizam Rtnja kao katalizator klime Sokobanje

  MILOVAN MIĆA JOVANOVIĆ - Pisac, matematičar, psihoterapeut, radiestezista, regresolog…
  Tema: Duhovna znanja i vežbe za Novo Doba. Rtanj - drevno svetilište sa čudesnim moćima i velikim tajnama

  Dan 7. – Četvrtak: 09.08.2012.

  Prof. dr SPOMENKO J. MIHAJLOVIĆ - Geomagnetni zavod Srbije Tema: Rtanj - Magnetizam - Geomagnetizam - Biomagnetizam - pojave, događaji i promene

  Inženjer el.teh. IVAN JUŠKOVIĆ - Republička agencija za telekomunikacije i predsednik ekološkog društva „Družina hrasta“ Tema: Geomagnetizam Rtnja

  Dan 8. – Petak: 10.08.2012.

  Prof. dr LJUBO RISTOVSKI - Nuklearni fizičar i istraživač bionergetskih procesa Tema: Snimanje dinamike energetsko-prostornog ambijenta Rtnja sistemom polikontrastne interferentne fotografije

  Prof. dr SVETOZAR RADIŠIĆ - Pukovnik u penziji, ekspert za neoružane oblike agresije i pisac 14 knjiga o energiji misli Tema: Neurokortikalni Rtanj

  VELIBOR VUKAŠINOVIĆ - Penzionisani major Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva i predsednik udruženja vazduhoplovne industrije Srbije – UVIS Tema: Lična svedočanstva neobičnih događaja prilikom pilotiranja iznad piramide Rtnja

  Dan 9. – Subota: 11.08.2012.

  Tokom trajanja istražvačkog festivala u subotu 11.08. će se u saradnji sa Srpskim lekarskim društvom – sekcijom za balneklimatologiju, udruženjem za procenu, zaštitu i unapređenje lekovitog faktora banjskog i klimatskog lečenja i centra za istraživanje i ekologiju Duh Rtnja, održati u hotelu “Zdravljak” u Sokobanji stručni skup sa temom “Uticaj rtanjskog magnetizma na ljudski organizam”. Skup počinje u 13 časova nakon obilazaka istraživačkog konvoja lokaliteta sa južne strane Rtnja ( Vrmdža, Šarbanovac ).

  I S T R A Ž I V A Č K I T I M:

  Inženjer el.teh. GORAN MARJANOVIĆ – pronalazač i nosilac teorije kvantiranih gustina energija
  Prof. dr LJUBO RISTOVSKI - Nuklearni fizičar i istraživač bionergetskih procesa
  Prof. dr SPOMENKO J. MIHAJLOVIĆ - Geomagnetni zavod Srbije Inženjer el.teh. IVAN JUŠKOVIĆ - Republička agencija za telekomunikacije Inženjer kristalografije SPASOJE VLAJIĆ - Istraživač tehnologije svesti. Pronalazač desetina naučnih otkrića i formula zasnovanih na korišćenju energije misli ispoljene preko zračenja moždanih ćelija.
  SAŠA NAĐFEJI – izvršni direktor centra za istraživanje i ekologiju “Duh Rtnja”

  T I M M E D I C I N S K I H S T R U Č NJ A K A:

  Prof. dr TOMISLAV JOVANOVIĆ - Profesor fiziologije Medicinskog fakulteta u Beogradu, šef katedre za balneoklimatologiju, član je organizaciono i stručno naučnih, izdavačko-uređivačkih odbora

  Dr RANĐEL PETROVIĆ - Doktor medicine, predsednik za procenu, zaštitu i unapređenje lekovitog faktora banjskog i klimatskog lečenja
  Tema: Magnetizam Rtnja kao katalizator klime Sokobanje

  E X T R A S:

  Nakon završetka ovog skupa se održava relaksirajuće predavanje u bazenu bogatim blagotvornim gasom Radonom . Predavač je Dr RANĐEL PETROVIĆ sa temom uticaj radioaktivnog gasa Radona na ljudski organizam.

  P R E D A V A Č K I P R O G R A M – T U K R T A NJ

  Nakon pauze za ručak i aktivnosti u Sokobanji, istraživački konvoj festivala se vraća u istraživačku bazu na Rtanju, u TUK Rtanj, gde će se održati predavanje Inženjera kristalografije SPASOJA VLAJIĆA ( 20 h) sa temom: Rtanj – moguće stanište bestelesnih putnika; Postojanje “jakih mesta na Rtnju” gde su mogući susreti sa bićima iz susednih svetova i međuzvezdanih prostranstava

  Dan 10. – Nedelja: 12.08.2012.

  Dr. SCI Semir Osmanagić – pronalazač bosanskih piramida i osnivač fondacije “Arheološki park – Bosanska Piramida Sunca”, doktor Ruske akademije prirodnih nauka, profesor Američkog univerziteta u BIH i inostrani član “Aleksandrijskog arheološkog društva”
  Tema: Nova otkrića na platou bosanskih piramida - Uključenje iz Hjustona ( SAD ) putem video linka.

  Zaključci konferencije: Gornja sala TUK Rtanj u 15 časova
  Prof. dr LJUBO RISTOVSKI
  Prof. dr SPOMENKO J. MIHAJLOVIĆ Prof. dr SVETOZAR RADIŠIĆ Dr RANĐEL PETROVIĆ Inženjer SPASOJE VLAJIĆ
  Inženjer GORAN MARJANOVIĆ
  Inženjer IVAN JUŠKOVIĆ SAŠA NAĐFEJI – Duh Rtnja

  # vimeo.com/46397862 Uploaded 484 Plays 1 Comment
 3. Follow our work on Facebook ( http://www.facebook.com/LatestUFOSightings ) or on Twitter ( http://twitter.com/LatestUFOs )

  Read more about this sighting: http://www.latest-ufo-sightings.net/2010/03/fast-ufo-over-bosnian-pyramid.html

  -----------------------------------
  http://justa4t-novice.blogspot.com/
  http://pocenipc.com

  # vimeo.com/16121494 Uploaded 261 Plays 0 Comments
 4. Gostovanje izvršnog direktora centra Duh Rtanj na TV kopernikus . Emisija Sklopga autora Miodraga Todorova.

  Razgovor o dosadašnjim istraživanjima planine Rtanj u svojstvu prve i najveće piramidalne građevine planete.

  Tema emisije - Čuda mi čuda na Balkanu

  # vimeo.com/7022949 Uploaded 384 Plays 0 Comments
 5. 3D animirana rekonstrukcija piramidalnog kompleksa na Rtnju. U cilju boljeg sagledavanja piramidalnog reljefa planine Rtanj, centar za istraživanje i ekologiju Duh Rtnja predstavlja detaljan 3D prikaz. užeg i šireg područja.

  3D animated reconstruction of the pyramid complex on Rtanj, Serbia. In order to better perceive pyramid mountain terrain Rtanj, Research and Ecology Center - The Spirit Rtanj present a detailed 3D view narrower and wider areas. More infos: http://www.duhrtnja.com

  # vimeo.com/8822235 Uploaded 2,268 Plays 1 Comment

Piramide

Marko Breskvar

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.