1. Demonstration of the subConch filmed at Atelier Nord, Kunstnernes Hus, Oslo in January 2013.

  The subConch is an interactive art installation where users can control sound just by using the power of their mind. The piece uses an advanced Brain Control Interface to allow the audience cognitive control over lights and sound. Read more at subconch.net and mats-sivertsen.net

  # vimeo.com/61136178 Uploaded
 2. Dokumentacja instalacji site-specific zrealizowanej podczas #1 odsłony wystawy NIE MA ZIEWANIA w Nowym Teatrze w Warszawie 10 lipca 2014 roku.

  Celowe krępowanie swobody działania postawionym warunkiem z jednej strony chroni instalację przed dewastacją i zadeptaniem, z drugiej pozwala na sensualne doświadczenie. Postawiona granica wynosi prosty gest umieszczenia trawy w byłej bazie MPO do rangi sacrum, a zbudowany w ten sposób dualizm rozdziela dziecięcą ciekawość świata i doświadczania rzeczywistości od dorosłego: to już było.

  Documentation of site-specific installation realized during the # 1 edition NO YAWNING exhibition in the New Theatre in Warsaw on 10 July 2014.

  The deliberate restraint of freedom of action posed condition, on the one hand protects installation against devastation and trampling, on the other allows the sensual experience. That way placed limitation puts simple gesture of placement grass in the former base of MPO into the rank of the sacrum. Built in a such way dualism, separates the child curiosity about the world and experiencing the reality from the adult way of thinking: it already happened.

  no yawning
  2014

  group exhibition
  new theatre in Warsaw

  NIE MA ZIEWANIA

  Kuratorzy: Norbert Delman, Marta Królak, Tymon Nogalski, Agnieszka Warakomska

  Artyści:
  Magdalena Angulska
  Krzysztof Bagiński
  Anna Bajorek
  Mateusz Choróbski
  Norbert Delman
  Zuzanna Golińska
  Michał Huszcza
  Magdalena Łazarczyk
  Tymon Nogalski
  Dominika Olszowy
  Anna Orłowska
  Monika Skomra
  Grzegorz Stefański
  Maria Toboła
  Maciej Rudzin

  # vimeo.com/102064523 Uploaded 337 Plays 0 Comments
 3. Film dokumentujący instalację site-specific zrealizowaną na Dzikiej 6na79 w listopadzie 2012.

  Symbolika wody w kulturze jest bogata. Żywioł ten z jednej strony symbolizuje życie, płodność a z drugiej oczyszczenie. W wierze katolickiej zanurzenie w wodzie symbolizuje oczyszczenie i odrodzenie (np. chrzest). Pokój, który płacze to prosta instalacja zestawiająca ze sobą przeciwieństwa czystości formy i koloru z wszechogarniającą lepkością i wilgocią zbudowanej przez parę struktury.
  Jest to przykład sztuki, która się sama wytwarza wykorzystując prostotę zjawisk fizycznych zachodzących w naturze i podstawowe prawa fizyki. Użycie gotującej się wody i jej różnych stanów skupienia jest wynikiem refleksji na temat przeistoczenia, zmiany i cykliczności. Minimalność użytych środków, wszechogarniająca biel i harmonia zestawiona jest z lepkością, wilgocią i niepokojem wywołanym samym zapachem gazu. Sensualność odbioru. Instalacja oddziałuje na wszystkie zmysły.

  Prostokątny pusty pokój, na którego ścianach skrapla się gotująca na kuchence gazowej woda. Na postumencie znajduje się zwykła biała dwupalnikowa kuchenka gazowa z dwoma stalowymi garnkami. Woda gotuje się cały czas na małym ogniu, zmienia stan skupienia, osadza się na białych ścianach. Pokój zaczyna pracować, skroplona para zaczyna kapać z sufitu. Ściany zaczynają spływać stróżkami białej farby na podłogę. Zapach gazu, odgłosy kropel kapiących na podłogę, matowa wszechogarniająca struktura stworzona przez parę, gęstość atmosfery.

  Room which cry

  Site specific installation made on Dzika6na79 in November 2012, informal student gallery falling within the private apartment. The room which weeps is a simple installation contrasting the oppositions of purity of form and color with all embracing stickiness and moisture built by water vapor in the structure. It is an example of art which produces itself using simple physical phenomena which exist in nature. The use of boiling water and its different states is a result of reflection on the subject of transformation, change and periodicity and acts on all the senses.

  An empty rectangular room, on whose walls water vapor from water boiling on a gas stove liquefies. There stands a simple white stove with two burners and two steel pots. Water is boiling all the time on a slow flame, changes state, precipitates on white walls. The room starts working, the liquefied vapor starts to drip from the ceiling. The walls start dripping rivulets of white paint onto the floor. The smell of gas, the sound of drops falling on the floor, a matte overwhelming structure created by the vapor, density of atmosphere.

  # vimeo.com/55775409 Uploaded 195 Plays 1 Comment
 4. Kelly Richardson
  'The Erudition', 2010

  High definition video with sound
  Duration: 20 min loop
  Three channel projection
  Aspect ratio: 16:9, PAL
  Installation dimensions: 49' x 9'

  Installation view at the Southern Alberta Art Gallery

  Mining the aesthetics of cinema and science fiction, The Erudition presents a lunar-esque looking landscape with what appears to be an unlikely monument or proposal, consisting of holographic trees blowing in fictional wind. Is this slightly malfunctioning display a forgotten site for proposed colonization? Better yet, is this some kind of alien artwork?

  "Richardson's contribution to the genre is both a technical virtuosity and a nerdy ambivalence that doesn’t critique our mediated world so much as take it as a given. As trees flicker and crackle in and out of frame, there's a sense of a very distant future trying, in its techno-sterile way, to recreate virtually something it never actually knew. Richardson produces a future-world that was, now not so much remembered as stored in the dull chill of a multi-terabyte hard-drive: gone, forgotten, but forever clickable." Murray Whyte, Toronto Star

  # vimeo.com/23748913 Uploaded 12.7K Plays 3 Comments
 5. 'Somnia' will premiere on May 19 in Philipsburg, PA. Visit our website for more information:
  walkerproductions.wordpress.com

  This video is an open love letter to the cinema and a snapshot of my education as a filmmaker. Fifty-two reasons I make movies (in order of appearance):

  1. Dr. Strangelove (Stanley Kubrick, 1964)
  2. Raging Bull (Martin Scorsese, 1980)
  3. Lawrence of Arabia (David Lean, 1962)
  4. Gosford Park (Robert Altman, 2001)
  5. American Psycho (Mary Harron, 2000)
  6. Full Metal Jacket (Stanley Kubrick, 1987)
  7. There Will Be Blood (Paul Thomas Anderson, 2007)
  8. One Flew Over the Cuckoo's Nest (Milos Forman, 1975)
  9. The Thing (John Carpenter, 1982)
  10. Lost Highway (David Lynch, 1997)

  11. The Empire Strikes Back (dir. Irvin Kershner, 1980)
  12. Yi Yi (Edward Yang, 2000)
  13. The Godfather (Francis Ford Coppola, 1972)
  14. Andrei Rublev (Andrei Tarkovsky, 1966)
  15. Barton Fink (Joel & Ethan Coen, 1991)
  16. Aguirre, the Wrath of God (Werner Herzog, 1972)
  17. Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979)
  18. Melancholia (Lars von Trier, 2011)
  19. McCabe & Mrs. Miller (Robert Altman, 1971)
  20. The Grand Illusion (Jean Renoir, 1937)

  21. Ordet (Carl Theodor Dreyer, 1955)
  22. Ikiru (Akira Kurosawa, 1952)
  23. Citizen Kane (Orson Welles, 1941)
  24. Mulholland Drive (David Lynch, 2001)
  25. Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick, 1999)
  26. Ran (Akira Kurosawa, 1985)
  27. Sansho the Bailiff (Kenji Mizoguchi, 1954)
  28. Mirror (Andrei Tarkovsky, 1975)
  29. Werckmeister Harmonies (Bela Tarr, 2000)

  30. Fargo (Joel & Ethan Coen, 1996)
  31. No Country for Old Men (Joel & Ethan Coen, 2007)
  32. One Hour Photo (Mark Romanek, 2002)
  33. Nashville (Robert Altman, 1975)
  34. Barry Lyndon (Stanley Kubrick, 1975)
  35. Magnolia (Paul Thomas Anderson, 1999)
  36. Eternity and a Day (Theodoros Angelopoulos, 1998)
  37. The Seventh Seal (Ingmar Bergman, 1957)
  38. Jaws (Steven Spielberg, 1975)
  39. Bicycle Thieves (Vittorio De Sica, 1948)
  40. The Truman Show (Peter Weir, 1998)
  41. Avatar (James Cameron, 2009)
  42. Terminator 2: Judgment Day (James Cameron, 1992)
  43. The Thin Red Line (Terrence Malick, 1998)
  44. The New World (Terrence Malick, 2005)
  45. The Tree of Life (Terrence Malick, 2011)
  46. 2001: A Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968)
  47. Stalker (Andrei Tarkovsky, 1979)
  48. Fitzcarraldo (Werner Herzog, 1982)
  49. The Return of the King (Peter Jackson, 2003)
  50. E.T. the Extra-Terrestrial (Steven Spielberg, 1982)
  51. 8 ½ (Federico Fellini, 1963)
  52. A Serious Man (Joel & Ethan Coen, 2009)

  Music:

  Beethoven, Symphony 9, movement II, cond. John Eliot Gardiner
  Beethoven, Symphony 7, movement II, cond. John Eliot Gardiner
  Rebekah del Rio, "Llorando," from Mulholland Drive
  Beethoven, Symphony 9, movement IV, cond. John Eliot Gardiner

  # vimeo.com/65853124 Uploaded 6,058 Plays 8 Comments

mvs art music

Moran Victoria Sabbag Plus

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.