1. Film obrazujący przebieg sesji jubileuszowej UOKiK

  # vimeo.com/126348853 Uploaded
 2. Adam Jasser, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  # vimeo.com/126348105 Uploaded
 3. Ewa Kopacz, Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

  # vimeo.com/126347155 Uploaded
 4. prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

  # vimeo.com/126344905 Uploaded
 5. prof. Maciej Szpunar czyta list od prof. Marka Safjana, Sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE

  # vimeo.com/126261198 Uploaded

Uroczysta sesja UOKiK z okazji 25 lat obowiązywania w Polsce prawa konkurencji

UOKiK Plus

W kwietniu 2015 roku minęło 25 lat funkcjonowania prawa antymonopolowego w Polsce, jak również instytucji, która to prawo egzekwuje. W związku z tą okrągłą rocznicą zorganizowano sesję, w której udział wzięli przedstawiciele rządu i instytucji państwowych,…


+ More

W kwietniu 2015 roku minęło 25 lat funkcjonowania prawa antymonopolowego w Polsce, jak również instytucji, która to prawo egzekwuje. W związku z tą okrągłą rocznicą zorganizowano sesję, w której udział wzięli przedstawiciele rządu i instytucji państwowych, dotychczasowi Prezesi i Wiceprezesi Urzędu, przedstawiciele akademii i środowisk skupionych wokół prawa konkurencji.
Dodatkowo, sesja poprzedziła otwarcie Pierwszego Polskiego Kongresu Prawa Konkurencji.

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.