1. Mae “Fy Annwyl Fam” yn animeiddio crëwyd gan pobl ifanc ym mwrdeistref sirol Torfaen yn ystod prosiect Rhyfel Byd Cyntaf: Atgofion o'r Cymoedd

  Ysbrydolwyd y animeiddio gan stori James Henry Finn a argraffwyd yng nghyhoeddiad GLO " Dai a Tomi" Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru.

  Mae "Y Rhyfel Byd Cyntaf: Atgofion o'r Cymoedd" yn brosiect Celf ar y Blaen, a gefnogir gan y Loteri Genedlaethol drwy Gronfa Treftadaeth y Loteri. Yn ystod prosiect Rhyfel Byd Cyntaf: Atgofion o'r Cymoedd, bu Celf ar y Blaen yn gweithio gyda grwpiau cymunedol ledled ardal ddwyreiniol Blaenau'r Cymoedd i greu cyfres o ffilmiau sy'n cyfuno naratif personol a hanes llafar gyda dehongliadau cyfoes o dreftadaeth y Rhyfel Byd Cyntaf

  # vimeo.com/127913327 Uploaded 23 Plays 0 Comments
 2. "My Dearest Mother" is an animation created by young people from Torfaen County Borough Council as part of the "World War One : A Valleys View" project.

  The animation has been inspired by the story of James Henry Finn as printed in Big Pit National Coal Museum’s “ When Dai Became Tommy” GLO publication

  “World War One: A Valleys View” is a Head4Arts project, supported by the National Lottery through the Heritage Lottery Fund. During the project Head4Arts worked with community groups throughout the eastern heads of the valleys region to create a series of films that combine personal narrative and oral history with contemporary interpretations of World War One heritage.

  # vimeo.com/127913328 Uploaded 74 Plays 0 Comments
 3. "Landing at the Dardanelles" is an animation created by Year 9 pupils from Abertillery Comprehensive School as part of the "World War One : A Valleys View" project
  The animation has been created using primary source material written by Private James Squires and his family, kindly contributed by Mr & Mrs Gittings
  “World War One: A Valleys View” is a Head4Arts project, supported by the National Lottery through the Heritage Lottery Fund. During the project Head4Arts worked with community groups throughout the eastern heads of the valleys region to create a series of films that combine personal narrative and oral history with contemporary interpretations of World War One heritage.

  # vimeo.com/127913329 Uploaded 34 Plays 0 Comments
 4. Mae “Glanio yn y Dardanelles” yn animeiddio crëwyd gan disgyblion Flwyddyn 9 Ysgol Gyfun Abertyleri yn ystod prosiect Rhyfel Byd Cyntaf: Atgofion o'r Cymoedd.

  Crëwyd y animeiddio hon yn defnyddio deunydd sylfaenol a ysgrifennwyd gan y Preifat James Squires a'i deulu, a gyfrannwyd drwy garedigrwydd Mr a Mrs Gittings.

  Mae "Y Rhyfel Byd Cyntaf: Atgofion o'r Cymoedd" yn brosiect Celf ar y Blaen, a gefnogir gan y Loteri Genedlaethol drwy Gronfa Treftadaeth y Loteri. Yn ystod prosiect Rhyfel Byd Cyntaf: Atgofion o'r Cymoedd, bu Celf ar y Blaen yn gweithio gyda grwpiau cymunedol ledled ardal ddwyreiniol Blaenau'r Cymoedd i greu cyfres o ffilmiau sy'n cyfuno naratif personol a hanes llafar gyda dehongliadau cyfoes o dreftadaeth y Rhyfel Byd Cyntaf

  # vimeo.com/127913330 Uploaded 19 Plays 0 Comments

Head4Arts

Head4Arts

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.