Zelena strategija ravnanja z odpadki kot viri

Zelena strategija ravnanja z odpadki kot vir

# vimeo.com/132562742 Uploaded 19 Plays 0 Comments

Zelena strategija ravnanja z odpadki kot viri

Fit media

Strokovni posvet je bil odlična priložnost za poenotenje mnenj, kako v novi strategiji opredeliti najboljše poti za implementacijo direktiv o odpadkih, o izrabljenih motornih vozilih, o embalaži in odpadni embalaži, o odlaganju na odlagališčih, o odpadnih…


+ More

Strokovni posvet je bil odlična priložnost za poenotenje mnenj, kako v novi strategiji opredeliti najboljše poti za implementacijo direktiv o odpadkih, o izrabljenih motornih vozilih, o embalaži in odpadni embalaži, o odlaganju na odlagališčih, o odpadnih baterijah in akumulatorjih ter o odpadni EEO. S strani MOP, ARSO in inšpekcije so sodelovali odgovorni sodelavci za posamezna področja, državna sekretarka mag. Tanja Bogataj in generalna direktorica Direktorata za okolje mag. Tanja Bolte.
Ministrstvo za okolje in prostor bo do konca leta 2015 pripravilo novo strategijo ravnanja z odpadki. V pripravi izhodišč je nujna izmenjava mnenj in predlogov ključnih deležnikov (gospodarstva, komunale, civilne iniciative, stroke, shem, občin, zavezancev in drugih), ki so zainteresirani za najboljše rešitve in učinkovitejše ravnanje z odpadki kot viri.
Kdaj: četrtek, 11. in petek, 12. junij 2015, med 9. in 14. uro
Kje: RITS, Kidričeva 25, Celje (zemljevid, ulični pogled)
Organizatorja: Akademija Zelene Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.