1. # vimeo.com/31558138 Uploaded 0 Plays 0 Comments
 2. „Powołując samych mężczyzn na swych Apostołów, Chrystus uczynił to w sposób całkowicie wolny i suwerenny. Uczynił to z taką samą wolnością, z jaką w całym swoim postępowaniu uwydatniał godność i powołanie kobiety, nie dostosowując się do panującego obyczaju i tradycji sankcjonowanej ówczesnym ustawodawstwem. Tak więc hipoteza, że powołał jako Apostołów mężczyzn, stosując się do mentalności swoich czasów, wcale nie odpowiada sposobowi działania Chrystusa”. Relacje Chrystusa do Kościoła, która ma przypominać relację mężczyzna-kobieta (oblubieniec-oblubienica). Przejrzystość i jednoznaczność domaga się, by pastor (działającym in persona Christi, tzn. w osobie Chrystusa) był mężczyzna „Aby zatem usunąć wszelką wątpliwość w sprawie tak wielkiej wagi, która dotyczy samego Boskiego ustanowienia Kościoła, oświadczam, że Kościół nie ma żadnej władzy udzielania ordynacji pastorskich, zborowych kobietom oraz że orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych Kościoła uznane za ostateczne”. Doktryna ta powinna być uważana za należącą do depozytu wiary. Naukę dotyczącą nieudzielania ordynacji kobietom zakwalifikowano jako prawdę związaną z Objawieniem na mocy logicznego wynikania.
  Na zarzut, że jest to przejaw dyskryminacji kobiet, Kościół odpowiada, iż pasterstwo czy też urząd starszego zboru nie ma charakteru doczesnej władzy czy wyróżnienia, zatem nie może być rozumiane jako czyjekolwiek prawo (gdyby było prawem, to rzeczywiście ordynacja samych tylko mężczyzn byłaby dyskryminacją). Doktryna ta wynika z posłuszeństwa Chrystusowi, a jej zmiana byłaby samowładztwem. Argumentacja zakłada oczywiście, że wyjdzie się poza ludzkie rozumowanie.

  # vimeo.com/133656079 Uploaded 1 Play 0 Comments
 3. „Powołując samych mężczyzn na swych Apostołów, Chrystus uczynił to w sposób całkowicie wolny i suwerenny. Uczynił to z taką samą wolnością, z jaką w całym swoim postępowaniu uwydatniał godność i powołanie kobiety, nie dostosowując się do panującego obyczaju i tradycji sankcjonowanej ówczesnym ustawodawstwem. Tak więc hipoteza, że powołał jako Apostołów mężczyzn, stosując się do mentalności swoich czasów, wcale nie odpowiada sposobowi działania Chrystusa”. Relacje Chrystusa do Kościoła, która ma przypominać relację mężczyzna-kobieta (oblubieniec-oblubienica). Przejrzystość i jednoznaczność domaga się, by pastor (działającym in persona Christi, tzn. w osobie Chrystusa) był mężczyzna „Aby zatem usunąć wszelką wątpliwość w sprawie tak wielkiej wagi, która dotyczy samego Boskiego ustanowienia Kościoła, oświadczam, że Kościół nie ma żadnej władzy udzielania ordynacji pastorskich, zborowych kobietom oraz że orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych Kościoła uznane za ostateczne”. Doktryna ta powinna być uważana za należącą do depozytu wiary. Naukę dotyczącą nieudzielania ordynacji kobietom zakwalifikowano jako prawdę związaną z Objawieniem na mocy logicznego wynikania.
  Na zarzut, że jest to przejaw dyskryminacji kobiet, Kościół odpowiada, iż pasterstwo czy też urząd starszego zboru nie ma charakteru doczesnej władzy czy wyróżnienia, zatem nie może być rozumiane jako czyjekolwiek prawo (gdyby było prawem, to rzeczywiście ordynacja samych tylko mężczyzn byłaby dyskryminacją). Doktryna ta wynika z posłuszeństwa Chrystusowi, a jej zmiana byłaby samowładztwem. Argumentacja zakłada oczywiście, że wyjdzie się poza ludzkie rozumowanie.

  # vimeo.com/133656080 Uploaded 0 Plays 0 Comments
 4. „Powołując samych mężczyzn na swych Apostołów, Chrystus uczynił to w sposób całkowicie wolny i suwerenny. Uczynił to z taką samą wolnością, z jaką w całym swoim postępowaniu uwydatniał godność i powołanie kobiety, nie dostosowując się do panującego obyczaju i tradycji sankcjonowanej ówczesnym ustawodawstwem. Tak więc hipoteza, że powołał jako Apostołów mężczyzn, stosując się do mentalności swoich czasów, wcale nie odpowiada sposobowi działania Chrystusa”. Relacje Chrystusa do Kościoła, która ma przypominać relację mężczyzna-kobieta (oblubieniec-oblubienica). Przejrzystość i jednoznaczność domaga się, by pastor (działającym in persona Christi, tzn. w osobie Chrystusa) był mężczyzna „Aby zatem usunąć wszelką wątpliwość w sprawie tak wielkiej wagi, która dotyczy samego Boskiego ustanowienia Kościoła, oświadczam, że Kościół nie ma żadnej władzy udzielania ordynacji pastorskich, zborowych kobietom oraz że orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych Kościoła uznane za ostateczne”. Doktryna ta powinna być uważana za należącą do depozytu wiary. Naukę dotyczącą nieudzielania ordynacji kobietom zakwalifikowano jako prawdę związaną z Objawieniem na mocy logicznego wynikania.
  Na zarzut, że jest to przejaw dyskryminacji kobiet, Kościół odpowiada, iż pasterstwo czy też urząd starszego zboru nie ma charakteru doczesnej władzy czy wyróżnienia, zatem nie może być rozumiane jako czyjekolwiek prawo (gdyby było prawem, to rzeczywiście ordynacja samych tylko mężczyzn byłaby dyskryminacją). Doktryna ta wynika z posłuszeństwa Chrystusowi, a jej zmiana byłaby samowładztwem. Argumentacja zakłada oczywiście, że wyjdzie się poza ludzkie rozumowanie.

  # vimeo.com/133656084 Uploaded 2 Plays 0 Comments
 5. „Powołując samych mężczyzn na swych Apostołów, Chrystus uczynił to w sposób całkowicie wolny i suwerenny. Uczynił to z taką samą wolnością, z jaką w całym swoim postępowaniu uwydatniał godność i powołanie kobiety, nie dostosowując się do panującego obyczaju i tradycji sankcjonowanej ówczesnym ustawodawstwem. Tak więc hipoteza, że powołał jako Apostołów mężczyzn, stosując się do mentalności swoich czasów, wcale nie odpowiada sposobowi działania Chrystusa”. Relacje Chrystusa do Kościoła, która ma przypominać relację mężczyzna-kobieta (oblubieniec-oblubienica). Przejrzystość i jednoznaczność domaga się, by pastor (działającym in persona Christi, tzn. w osobie Chrystusa) był mężczyzna „Aby zatem usunąć wszelką wątpliwość w sprawie tak wielkiej wagi, która dotyczy samego Boskiego ustanowienia Kościoła, oświadczam, że Kościół nie ma żadnej władzy udzielania ordynacji pastorskich, zborowych kobietom oraz że orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych Kościoła uznane za ostateczne”. Doktryna ta powinna być uważana za należącą do depozytu wiary. Naukę dotyczącą nieudzielania ordynacji kobietom zakwalifikowano jako prawdę związaną z Objawieniem na mocy logicznego wynikania.
  Na zarzut, że jest to przejaw dyskryminacji kobiet, Kościół odpowiada, iż pasterstwo czy też urząd starszego zboru nie ma charakteru doczesnej władzy czy wyróżnienia, zatem nie może być rozumiane jako czyjekolwiek prawo (gdyby było prawem, to rzeczywiście ordynacja samych tylko mężczyzn byłaby dyskryminacją). Doktryna ta wynika z posłuszeństwa Chrystusowi, a jej zmiana byłaby samowładztwem. Argumentacja zakłada oczywiście, że wyjdzie się poza ludzkie rozumowanie.

  # vimeo.com/133656085 Uploaded 0 Plays 0 Comments

Ordynacja Kobiet

Jaroslaw Wozniak

„Powołując samych mężczyzn na swych Apostołów, Chrystus uczynił to w sposób całkowicie wolny i suwerenny. Uczynił to z taką samą wolnością, z jaką w całym swoim postępowaniu uwydatniał godność i powołanie kobiety, nie dostosowując się do panującego obyczaju…


+ More

„Powołując samych mężczyzn na swych Apostołów, Chrystus uczynił to w sposób całkowicie wolny i suwerenny. Uczynił to z taką samą wolnością, z jaką w całym swoim postępowaniu uwydatniał godność i powołanie kobiety, nie dostosowując się do panującego obyczaju i tradycji sankcjonowanej ówczesnym ustawodawstwem. Tak więc hipoteza, że powołał jako Apostołów mężczyzn, stosując się do mentalności swoich czasów, wcale nie odpowiada sposobowi działania Chrystusa”. Relacje Chrystusa do Kościoła, która ma przypominać relację mężczyzna-kobieta (oblubieniec-oblubienica). Przejrzystość i jednoznaczność domaga się, by pastor (działającym in persona Christi, tzn. w osobie Chrystusa) był mężczyzna „Aby zatem usunąć wszelką wątpliwość w sprawie tak wielkiej wagi, która dotyczy samego Boskiego ustanowienia Kościoła, oświadczam, że Kościół nie ma żadnej władzy udzielania ordynacji pastorskich, zborowych kobietom oraz że orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych Kościoła uznane za ostateczne”. Doktryna ta powinna być uważana za należącą do depozytu wiary. Naukę dotyczącą nieudzielania ordynacji kobietom zakwalifikowano jako prawdę związaną z Objawieniem na mocy logicznego wynikania.
Na zarzut, że jest to przejaw dyskryminacji kobiet, Kościół odpowiada, iż pasterstwo czy też urząd starszego zboru nie ma charakteru doczesnej władzy czy wyróżnienia, zatem nie może być rozumiane jako czyjekolwiek prawo (gdyby było prawem, to rzeczywiście ordynacja samych tylko mężczyzn byłaby dyskryminacją). Doktryna ta wynika z posłuszeństwa Chrystusowi, a jej zmiana byłaby samowładztwem. Argumentacja zakłada oczywiście, że wyjdzie się poza ludzkie rozumowanie.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.