1. අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය දේශනා කරන්නට යෙදුනු පාලි භාෂාව සරළව මුල සිටම ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාව පින්වත් ඔබට මෙම වැඩසටහනින් හිමිවේ.
    කොළඹ මාලිගාකන්දේ විද්‍යෝදය පිරිවෙණ් ආචාර්ය, ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලි අධ්‍යනාංශ ප්‍රධාන ජේෂ්ඨ මහාචාර්ය,
    පූජ්‍යපාද වෑගම පියරතන නායක ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් කොටස් වශයෙන් ඔබ වෙත ගෙන එන මෙම වැඩසටහන් වල ඇතුළත් අභ්‍යාස ආදිය ලියා ගෙන නිවසේ සිට ම පුරුදු පුහුණු වන්නට කටයුතු කරන්න.

    # vimeo.com/134068429 Uploaded 213 Plays 0 Comments

Untitled

Janaka

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.