1. Линукс болон бусад юникс төрлийн үйлдлийн системийг ашиглах явцад "Permission denied", "Operation not permitted" зэрэг алдаа, файлын хандах эрх зэрэг мэдэхгүй зүйл гардаг. Файлын эзэн, бүлэг болон эрх гэж юу болох тэдгээр нь хэрхэн ажилладгийг энэхүү илтгэлээр харуулахыг зорив.

    Жич: Энэхүү бичлэгийг ямар нэг байдлаар засварлаагүй бөгөөд 2011 оны 2-р сарын 26-ны өдөр Линукс хэрэглэгчдийн бүлгэмээс зохион байгуулдаг Мэдлэгийн Бямба Гараг 11.02 өдөрлөг дээрээс бичив.

    # vimeo.com/20399479 Uploaded 294 Plays 2 Comments
  2. энэ видео нь gtranslator гэх орчуулгын багажын үндсэн тохиргоо хийх, орчуулгад ашиглах талаар товч заавар юм

    # vimeo.com/10483689 Uploaded 282 Plays 8 Comments

Open Source

almas

Open source related videos.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.