Följ med oss i vår startguide för dokumentsystemet. Den här gången kommer vi att titta på hur man använder editorn för att skapa en tabell, lägga in bilder, formatera cellerna i en tabell, skapa en innehållsförteckning och att ändra pappersorienteringen.

# vimeo.com/137938460 Uploaded 53 Plays 0 Comments

Follow

Dokument - Uppstartsguide - 2015-09

AM SYSTEM

Följ oss i vår uppstartsguide för dokumentsystem

 

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.