1. Denna video beskriver ett exempel på när vårt massproduktionstänkande spelar oss spratt och då vi istället borde utveckla ett tjänste- och servicetänkande baserat på människors olikheter och självständiga aktivitet.

  # vimeo.com/207316385 Uploaded 56 Plays 0 Comments
 2. Industrisamhället har vant oss vid att organisering kan vara statisk, det vill säga verksamheten kan ordnas en gång för alla för att lösa de uppgifter som måste lösas. Detta tankesätt bildar en så kallad "frame" (eller språklig ram) för alla överläggningar som rör organisering. Förändringar i omvärlden och i åtagandet skapar emellertid samtidigt en parallell samarbetsuppgift som måste lösas. Problemen kan inte lösas genom att förändra produktionsorganisationen. De måste lösas genom att klara samarbetsuppgiften. Problemen med detta visar sig förvånande nog vara en fråga om språkbruk.

  # vimeo.com/202950219 Uploaded 62 Plays 0 Comments
 3. Vår videoproduktion baseras på vilka frågeställningar som i våra olika kontakter visar sig behöver problematiseras och diskuteras i samtalen i dagens samhälle. Många berättar om svårigheter man i dag möter inom undervisningsväsendet i sin strävan att förbereda elever och studenter för en värld som kräver att man kan ta egen välgrundad ställning i olika frågor, kan ta ansvar för sina val och sin medverkan i arbetsliv och politik och kan argumentera för varför man gör som man gör. En otillräcklig förmåga att medverka i språkandet skapar otrygghet och ett utanförskap från de skeenden i samhället som har betydelse för den egna framtiden.
  Svenska för Invandrare – SFI – är i denna video vårt konkreta exempel. Tanken med SFI är att förvärvandet av svenska språket skall bidra till integrering, men mycket tyder på att det nu ofta blir precis tvärtom. Hur kan det bli så – hur skulle man kunna resonera i stället? En full dokumentation kan laddas ner här: samarbetsdynamik.se/images/dokument/Introduktion_till_video_om_involvering.pdf
  Läs också gärna denna artikel i DN
  dn.se/ledare/kolumner/richard-swartz-var-manskliga-gemenskap/

  # vimeo.com/160436038 Uploaded 80 Plays 0 Comments
 4. I en del samtal finns det anledning att tala om varandras sätt att medverka i den gemensamma verksamheten. Det visar sig ofta vara svårt att samtala om varför det blir som det blir när man gör som man gör – utan att någon part känner sig orättvist anklagad; anklagad för att fatta fel beslut, eller för att inte hjälpa till tillräckligt. I denna video presenteras en annan typ av förklaring än de vanliga, till hur det som någon kan uppfatta som ” rena idiotin”, ändå kan vara både övertänkt och begripligt,

  # vimeo.com/143266723 Uploaded 89 Plays 0 Comments
 5. Utveckla verksamheten med samarbete som utgångspunkt! En introduktion av "tänket" bakom våra produktioner.

  # vimeo.com/137938142 Uploaded 170 Plays 0 Comments

Samarbetsdynamik

Bengt-Åke Wennberg PRO

Videos från Samarbetsdynamik

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.