1. NEIL LUCK interviewed about his performance at BZZZ INTERNATIONAL SOUND ART FESTIVAL at HARP ART LAB SWEDEN 2015:

  "My Dull Mouth" is a performance constructed from the wreckage of other recent pieces by Neil Luck. Failed experiments, bad performances, out-takes, bloopers, and half-arsed compositions are salvaged, deconstructed, and regurgitated as serviceable material.

  Interview by Klara Andersson
  Video by Mikael Ericsson
  Neil Luck: neilluck.com
  Harp Art Lab: harpartlab.se

  # vimeo.com/139443207 Uploaded 155 Plays 0 Comments
 2. NEIL LUCK at BZZZ INTERNATIONAL SOUND ART FESTIVAL at HARP ART LAB, SWEDEN 2015:

  "My Dull Mouth" is a performance constructed from the wreckage of other recent pieces by Neil Luck. Failed experiments, bad performances, out-takes, bloopers, and half-arsed compositions are salvaged, deconstructed, and regurgitated as serviceable material.

  Neil Luck: neilluck.com
  Harp Art Lab: harpartlab.se
  Video by Mikael Ericsson

  # vimeo.com/139582386 Uploaded 131 Plays 0 Comments
 3. NEIL LUCK at BZZZ INTERNATIONAL SOUND ART FESTIVAL at HARP ART LAB, SWEDEN 2015:

  "My Dull Mouth" is a performance constructed from the wreckage of other recent pieces by Neil Luck. Failed experiments, bad performances, out-takes, bloopers, and half-arsed compositions are salvaged, deconstructed, and regurgitated as serviceable material.

  Neil Luck: neilluck.com
  Harp Art Lab: harpartlab.se
  Video by Mikael Ericsson

  # vimeo.com/139584008 Uploaded 76 Plays 0 Comments
 4. MARTA FORSBERG - “Weave and Dream”

  Bzzz Internationella Ljudkonst festival 2015 Harp Art Lab
  Intervju: Klara Andersson
  Video: Mikael Ericsson
  Harp Art Lab: harpartlab.se

  Behovet av att skapa egna rum har alltid varit en viktig och effektiv feministisk strategi som jag upplevt många gånger i mitt personliga och konstnärliga liv genom bildandet av band bestående av endast kvinnor samt feministiska-, kvinnoseparatistiska- och normkritiska föreningar och grupper. Under BZZZ 2015 vill jag utforska den politiska aspekten av mitt skapande utifrån behovet av att skapa egna rum och konst som tar mycket plats ljudligt, visuellt och tidsmässigt.

  "Weave and Dream" är ett utforskande av mörker, ljus och färg där jag använder LED-ljus, tylltyg, paljettband och minimalistisk drone-baserad elektronisk musik. Under BZZZ 2015 vill jag utforska den politiska aspekten av mitt skapande utifrån behovet av att skapa egna rum och konst som tar mycket plats ljudligt, visuellt och tidsmässigt. Verket blir ramen runt en parallell verklighet, som glasväggar mot resten av världen. Där innanför rör jag mig obehindrat, och dit vill jag bjuda andra att besöka mig. Weave and Dream står för trygghet, utrymme, vila och glöd. Ett rum att omslutas och vila i, där det enda som finns är det som sker här och nu.

  Marta Forsberg
  Weave and Dream

  # vimeo.com/139787664 Uploaded 142 Plays 0 Comments
 5. MARTA FORSBERG - “Weave and Dream”
  Bzzz International Sound Art Festival 2015 Harp Art Lab, Sweden

  Video: Mikael Ericsson
  Harp Art Lab: harpartlab.se

  "Weave and Dream" is an exploration of darkness, light and color where I use LED light, fabric, sequins and minimalistic drone-based electronic music. During BZZZ 2015, I want to explore the political aspect of my creativity based on the need to create your own rooms that takes a lot of place loudly and visually. This will be the framework around a parallel reality, like walls of glass against the rest of the world. Here I move freely and invite others to visit me. "Weave and Dream" stands for safety, space, rest and glow. A room to embrace and rest in, where the only thing that exists is what is happening here and now.

  Marta Forsberg
  Weave and Dream

  # vimeo.com/139918612 Uploaded 106 Plays 0 Comments

BZZZ 2015

HARP ARTLAB Plus

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.